Natuur

Groene Kikker (Rana esculenta)
Groene Kikker
Wie aan de Deltawerken denkt, denkt misschien als eerste aan techniek - aan staal en beton. Maar, al het benodigde staal en beton voor de Deltawerken is niet zomaar lukraak neergezet. De ingenieurs die de Deltawerken ontwierpen moesten rekening houden met de bodem waarop de werken zouden komen te rusten. Bij de Oosterscheldekering bleek de grond bijvoorbeeld zo slap, dat speciale, kilometerslange matten op de bodem werden gelegd om de pijlers te kunnen dragen. Om meer over de bodem te weten te komen, was het nodig om geologisch onderzoek te doen. Over het algemeen geldt: hoe dieper je de bodem in boort, hoe ouder de bodemlagen worden. Om te kunnen begrijpen hoe de wereld, Nederland en het Deltagebied zijn gevormd, zal op deze pagina's onder andere een aantal geologische begrippen, processen en periodes worden verduidelijkt.

Behalve de bodem speelde ook de lucht (de atmosfeer) een belangrijke rol bij de bouw van de Deltawerken. De sluiting van een dam kon vaak maar op een aantal tijdstippen gebeuren, omdat rekening moest worden gehouden met wind en water. En je zou het bijna vergeten, maar wat was ook al weer de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken? JUIST - de enorme watersnoodramp, die werd veroorzaakt door een combinatie van springtij en extreme weersomstandigheden. Kennis van het weer en klimaat blijft ook na de bouw van de Deltawerken belangrijk. De meest geavanceerde computerprogramma's worden ingezet om te kunnen berekenen wanneer bijvoorbeeld de Maeslantkering of de Oosterscheldekering moeten worden gesloten. Ook inzicht in klimaatsveranderingen is broodnodig, omdat zeespiegelstijgingen bijvoorbeeld enorme consequenties voor Nederland zou kunnen hebben.

Vlinder, Kleine Vos (Aglais urticae)
Kleine Vos
Tenslotte zal ook worden ingegaan op het Nederlandse landschap, en op een aantal serieuze milieuproblemen. Het Nederlandse polderlandschap is niet uit de lucht komen vallen: het is gedurende meer dan twee eeuwen door de mens beïnvloed en voor en tijdens die periode was de natuur de belangrijkste oorzaak van verandering in het landschap. Drie prominente landschapstypes uit het Deltagebied zullen worden besproken, te weten: het zeekleilandschap, het rivierkleilandschap en het duinlandschap. En verder: milieuproblemen. Een viertal milieuproblemen zal aan de orden komen, namelijk: zeespiegelstijgingen, bedreigde vissoorten, de afbraak van de ozonlaag en watervervuiling. Al deze problemen hebben direct of indirect invloed op de mens. En aan veel problemen kan wat worden gedaan door op een verantwoorde manier met het milieu om te gaan.