1. Nederland en Water

What would happen if the Netherlands were not protected by dikes and duines.
Animation: The Netherlands without dikes and duines
Water heeft in de Nederlandse geschiedenis altijd centraal gestaan. Het bracht Nederland enerzijds rijkdom in de vorm van handel en visserij, anderzijds bracht het ook grote verliezen door de vele watersnoodrampen.
Ook vandaag de dag is water belangrijke voor Nederland. Geografisch gezien ligt Nederland op een zeer gunstige positie aan zee in de delta van vier grote rivieren. Dit maakt Nederland uitermate geschikt voor handel over zee en met het achterland.
Door de eeuwen heen is Nederland bijna verdubbeld in oppervlakte door het inpolderen van binnenmeren en stukken zee. Door deze inpoldering ligt bijna 40% van het land onder zeeniveau, waaronder grote delen van het dichtbevolkte en economisch belangrijke westen met steden als Amsterdam en Rotterdam. Om deze gebieden droog te houden, wordt overtollig water continue uit de polders gepompt en wordt Nederland tegen overstroming beschermd door een combinatie van dijken, duinen, dammen en keringen. Na de laatste grote overstroming in 1953 besloot men tot de bouw van de Deltawerken; een van de grootste waterkundige projecten ter wereld ooit gemaakt.