1. Holandija i voda

What would happen if the Netherlands were not protected by dikes and duines.
Animation: The Netherlands without dikes and duines
Voda je oduvek igrala glavnu ulogu u istoriji Holandije. Sa jedne strane, Holandiji je donela bogatstvo kroz trgovinu i ribolov; sa druge strane poplave su donele brojne nesreće. I dan danas, voda je veoma značajna za Holandiju. Geografski gledano, Holandija leži na veoma povoljnom mestu; na moru i na delti četiri velike reke (delta: trouglasti deo zemlje na ušću reke).

Površina kopna Holandije se poslednjih vekova skoro udvostručila veštačkim isušivanjem jezera i delova mora (impolderizacija: isušivanje kopna i priprema istog za poljoprivredu). Kao rezultat ovog procesa, skoro 40 procenata zemlje nalazi se ispod nivoa nadmorske visine. Ovi delovi uključuju i gusto naseljen i ekonomski veoma značajan zapad zemlje, u kome se nalaze Amsterdam i Roterdam. Da bi se ovi delovi kopna očuvali suvima, voda se konstantno ispumpava. Šta više, Holandija se od poplava štiti kombinacijom nasipa, dina, brana i barijera. Nakon poslednje velike poplave 1953. godine, ljudi su odlučili da grade Delta Works; jedan od najvećih projekata za zaštitu od poplava i upravljanje vodom u svetu.