Allerheiligenvloed van 1570


Storm op zee
De ergste ramp in de pre-moderne tijd deed zich voor in 1570, de Allerheiligenvloed. Op 1 november van dat jaar zwiepte het water nog hoger op dan het in 1953 zou doen. Primeur bij deze vloed was dat er voor gewaarschuwd was: de Domeinraad in Bergen op Zoom had op de ochtend van de ramp een waarschuwing gegeven voor "seer uytnemende hooghe vloet". Erg veel heeft de waarschuwing niet gebaat: het zou de ergste watersnoodramp uit de geschiedenis van ons land worden.

Talloze dijken aan de Hollandse kust begaven het en het water richtte een complete ravage aan. De hele kust van Vlaanderen naar Groningen tot aan Noordwest-Duitsland toe werd overstroomd. Vooral het gebied rond Antwerpen (het land van Saeftinghe, waar vier dorpen onder een dikke laag slib terechtkwamen), Friesland (waar meer dan 3000 mensen omkwamen) en Zeeland werden zwaar getroffen. Maar het was eigenlijk overal mis: in een brief van de hertog van Alva aan koning Filips II vermeldde hij dat maar liefst vijfzesde deel van Holland onder water stond.

Hoeveel doden er precies vielen is niet bekend, maar het moet in elk geval boven de 20.000 gelegen hebben. Tienduizenden mensen werden dakloos en veestapels en wintervoorraden werden vernietigd.