Oosterschelde

Het Nationaal Park Oosterschelde, gelegen in het hart van het Deltagebied, is met 37.000 ha en een oeverlengte van ruim 125 kilometer het grootste Nationaal Park van Nederland. Voor natuurkenners en natuurgenieters is er van alles te zien en te beleven tijdens excursies maar ook varend, fietsend, wandelen en duikend op, rond of in het water. Want onder invloed van de wind en vooral het getij ziet de Oosterschelde er altijd anders uit. Met laagwater verschijnen de platen en slikken. Daarop verzamelen zich in groten getale allerlei soorten vogels die er een maaltje bij elkaar zoeken. Ook zeehonden zijn op de platen te vinden maar zij rusten er uit en zogen er hun jongen. Bij opkomend tij verdwijnen de platen en slikken onder het zoute water en verdwijnen de vogels naar de schorren en de binnendijks gelegen polders en krekengebieden. Op deze hoogwatervluchtplaatsen wachten zij rustig op het volgende laagwater. De zeehonden verdwijnen onder water om daar op vis te jagen. Behalve vissen, leven er onder de waterspiegel planten en dieren die normaal op rotskusten te vinden zijn.

Meer informatie: http://www.npoosterschelde.nl

Tekst: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij