Aanpassingen

De 'Bypass'

Het groeiende verkeer over de Midden-Zeelandroute (N256) zorgde voor lange wachttijden en files als de brug over sluis van de Zandkreekdam voor het verkeer gesloten was. De provincie Zeeland besloot in 2000 tot de aanleg van een zogeheten bypass. Over het westelijk deel (Veerse Meerzijde) van de sluis werd een tweede brug aangelegd waar het verkeer overheen wordt geleid op het moment dat de brug aan de oostzijde (Oosterscheldekant) open staat. In 2002 werd de bypass geopend waarna de lange files op dat deel van het traject grotendeels tot het verleden behoren.

Doorlaatmiddel Katse Heule

Het Veerse Meer is ontstaan na afdamming van de zeearm het Veerse Gat. In 1960 werd de zeearm door de Zandkreekdam afgesloten van de Oosterschelde en een jaar later was de Veerse Gatdam klaar. Er ontstonden echter al snel waterkwaliteitsproblemen:
  • het zoute water werd brak en troebel,
  • er was sprake van overmatige aanwas van algen zoals zeesla,
  • andere planten (en dieren) gingen sterk achteruit,
  • grote oppervlakten waren zuurstofloos,
  • er was stankoverlast.

Om vers water, en daarmee meer zuurstof, in het meer te krijgen, werd in 2004 een doorlaatmiddel, in de Zandkreekdam aangebracht. Dit doorlaatmiddel kreeg de naam Katse Heule.

Twee betonnen kokers van tachtig meter lang voeren bij hoog water zout Oosterscheldewater het meer in. Bij laag water stroomt het weer terug de Oosterschelde in. Dit verse zoute water had al snel effect. Het water in het Veerse Meer is zouter geworden en ook op diepte zuurstofrijker en helderder. Ook is de algenbloei afgenomen. Het meer kent nu een beperkt getij van circa 10 cm.