Antwerpen

Rede van Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen is een stad en gemeente in België en ligt grotendeels aan de rechteroever van de rivier de Schelde. Het aantal inwoners werd in 2014 op ongeveer 510.000 inwoners geschat. Antwerpen is de Belgische gemeente met de meeste inwoners. Tweehonderd jaar geleden woonden er nog slechts 56.000 mensen in de stad, in 1910 waren dat er meer dan 300.000. Wat betreft het grondoppervlak bezet het de tweede plaats. De haven in Antwerpen is de tweede van Europa en de vijfde ter wereld, als wordt gekeken naar de hoeveelheid goederen dat per jaar verscheept wordt.

Functies

De stad Antwerpen heeft een belangrijke administratieve functie als hoofdstad van de provincie Antwerpen. Antwerpen is verder de zetel van de een 'hof van beroep', een 'rechtbank van eerste aanleg', een 'hof van Assisen' en een krijgsraad. Ook is het de zetel van het bisdom Antwerpen. Het aantal dienstverlenende instellingen is enorm. Ongeveer 70 procent van de mensen met een baan werkt in de dienstverlenende sector. Dat percentage is met name zo hoog door de aanwezigheid van de Antwerpse haven. Door de haven zijn er ook raffinaderijen en chemische industrie aanwezig. Ook typisch voor Antwerpen is de diamantindustrie, waarin een paar duizend mensen werkzaam zijn.

Geschiedenis

Rede van Antwerpen
Antwerpen
Sinds de 16de eeuw zijn er een aantal archeologische vondsten in en rond Antwerpen gedaan die waarschijnlijk uit de Romeinse tijd stammen. Een belangrijke vondst was een grafveld, vlak bij de voormalige St. Michielsadbij. Hier werden brandgraven (prehistorische grafvorm waarin de as van de overledene werd bewaard) uit de eerste en tweede eeuw na Christus gevonden. In de jaren zestig van de 20ste eeuw werden in de buurt van Steen zeer veel Romeins materiaal uit de 2de en 3de eeuw gevonden. Op schrift komt de naam 'Antwerpen' voor het eerst voor in een oorkonde uit 726. Bekend is dat de stad in 836 door Noormannen werd verwoest. Halverwege de middeleeuwen kreeg de stad verdedigingswallen en poorten en later ook stadsrechten.

Toerisme

Dagelijks trekken vele toeristen naar Antwerpen om een rondvaart (door de haven) te maken, één van vele musea of de dierentuin te bezoeken. Een hoogtepunt van de kerkelijke architectuur is de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal die tussen 1352 en 1411 gebouwd is. In de kathedraal bevinden zich een viertal beroemde schilderijen van Rubens: de Kruisoprichting, de Verrijzenis, de Kruisafneming en de Hemelvaart van Maria. Een andere kerk, de vroeg-barokke St.-Augustinuskerk (1615-1618) bevat schilderijen van onder andere Rubens, Van Dyck en Jordaens. Het belangrijkste niet-kerkelijke monument is het Stadhuis dat door Cornelis II Floris de Vriendt tussen 1561-1565 werd gebouwd. Andere bezienswaardige gebouwen zijn: het Steen; het St.-Elisabethgasthuis, het Vleeshuis in Brabantse baksteengotiek (1501-1503), de Oude Beurs en de Nieuwe Beurs, het Waterhuis het Maagdenhuis. Dit, en nog veel meer, leidt tot ongeveer een miljoen overnachtingen van mensen buiten Antwerpen per jaar.