Baronie van Breda/Markizaat

We kunnen de baronnen die vroeger over Breda de scepter zwaaiden, bedanken. Zij hadden een flink stuk grond in hun bezit, dat ze vervolgens beplantte met bos. Voor de inwoners van de Baronie en de toeristen die dit gebied bezoeken, is het daarom nu goed toeven in de bosrijke omgeving. Erg bijzonder is het Lisbos onder Prinsenbeek – het grootste eikenbos van Nederland. Een erg afwisselend natuurgebied daarentegen is de Pannenhoef bij Rijsbergen. Daar zijn weliswaar minder eiken te vinden, maar wel naald- en loofbos, heide, vennen en moerassen.
Dit gebied, dat oorspronkelijk in handen was van de Markiezen van Bergen op Zoom, verschilt erg van de gebieden die later op de zee teruggewonnen zijn. In het noordwesten is vooral sprake van suikerbietenteelt. Het zuiden daarentegen bestaat uit zand- en heidegronden. Natuurgebieden zijn de Wouwse Plantage en de Rucphense heide. Mooie stadjes in de omgeving zijn Bergen op Zoom, Willemstad en Geertruidenberg. Willemstad wordt, net als bijvoorbeeld Middelburg, gekenmerkt door de stervormige burcht met dito gracht die om de stad ligt als verdedigingslinie.