Het Bathse Spuikanaal Spuisluizen

Bathse Spuikanaal
Video: Bathse Spuikanaal
Het overtollige zoete water uit het Volkerak en het Markiezaatsmeer kan afgevoerd worden via het Bathse Spuikanaal en de Bathse Spuisluis. Dit afvoersysteem bestaat uit een kanaal van acht kilometer lang, 140 meter breed en 7 meter diep dat evenwijdig aan het Schelde-Rijnkanaal loopt. Het loopt van de Oosterschelde tot aan een spuisluis aan de Westerschelde bij de plaats Bath. Het systeem heeft een capaciteit van 100 m3 per seconde: per dag kan 8,5 miljoen kubieke meter water in de Westerschelde geloosd worden. In 1980 werd de bouwput voor de spuisluis aangelegd en de voorbereidingen voor bouw van het kanaal volgden in 1982. Eind mei 1986 was het kanaal klaar; medio september van hetzelfde jaar volgde de spuisluis. Als men met de auto of trein tussen Middelburg en Roosendaal reist, dan ziet men tussen Rilland en Bath het kanaal onder zich door flitsen.
Bath, spuikanaal met spuisluis en Schelde-Rijnverbinding
Spuisluis Bath