Colofon

Video Opnamen bij zonsondergang in de buurt van Valkenisse
Zonsondergang
Aan de nieuwe site van Stichting Deltawerken Online heeft een groot team van vrijwilligers, studenten, en professionals meegewerkt. Binnen de colofon staan deze genoemd.

Daarnaast willen we u erop attenderen dat op al het materiaal binnen deze website copyrights en auteursrechten rusten. Stichting Deltawerken Online heeft alles in het werk gesteld om deze bij te houden en met verschillende "Copyright Kleurcodes" weer te geven.