Veerse Gatdam

Het probleem

Veerse Gatdam
Video: Veerse Gatdam
De bouw van de dam die aan de monding van het Veerse Gat was gepland en Walcheren met Noord-Beveland zou verbinden, zou niet gemakkelijk worden. De Veersedam of Veersegatdam werd in 1961 gebouwd om delen van Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland tegen een mogelijke nieuwe ramp te beschermen. Wat maakte de bouw zo ingewikkeld? Ten eerste is het Veerse Gat groter dan de Zandkreek.

Ten tweede is de stroming er bij elk getijde sterk. Zowel bij eb als bij vloed stroomde er ruim 70 miljoen kubieke meter water door de monding. Als het gat gedicht zou worden met dezelfde soort caissons als bij de Zandkreekdam werden gebruikt, dan zou de stroming op een gegeven moment te sterk worden. Hoe kleiner het te dichten gat, hoe

Een betonnen caisson, een zogenoemd phoenix-caisson, wordt door zes sleepboten naar het Veerse Gat tussen Walcheren en Noord-Beveland gesleept, waarna het naar de eindbestemming wordt vervoerd. Bov
Video: Caissons Veerse Gat gereed
groter de stroming, omdat dezelfde hoeveelheid water door een kleinere opening wordt gestuwd.

De oplossing

De oplossing waren de zogenaamde ‘doorlaatcaissons’. In tegenstelling tot de eenheidscaissons van de Zandkreekdam waren deze open. Eerst werd het traject waar de dam zou komen verhoogd door zand op te spuiten. Vervolgens werd er een ‘drempel’ van stenen aangebracht waarop de caissons stevig zouden kunnen staan.

Tenslotte werden de caissons een voor een in het 320 meter brede gat geplaatst. Op het moment van plaatsing stonden de caissons nog open, zodat het water ongehinderd kon stromen. Pas toen de stroming minimaal was, werden de

De tralieliggercaissons liggen gereed in het bouwdok
Tralieliggercaissons
schuiven in de caissons naar beneden gelaten. Toen dat karwei achter de rug was, kon de dam afgemaakt worden. Aangezien de Zandkreek al afgesloten was, ontstond een nieuw meer, het Veerse Meer. Er zou veel veranderen op het Veerse Meer, vooral omdat het zoute water langzamerhand brak werd.