De aardkern

Op een diepte van ongeveer 2900 km is er een abrupte overgang tussen de aardmantel en de aardkern. Het begrip ‘aardkern’ zou je kunnen laten denken dat de kern één geheel is. Dat is echter niet het geval. De aardkern bestaat uit twee delen: de buitenkern (2000 kilometer dik) en de binnenkern (1300 kilometer dik). Het grote verschil is dat de buitenkern vloeibaar is en de binnenkern vast is. We weten echter niet precies uit welke gesteenten de aardkern bestaat. Uit de dichtheid zou men kunnen concluderen dat het om vloeibaar ijzer of nikkel gaat. De kern van de aarde is zo zwaar dat het meer dan 28,4 procent van de totale massa van de aarde bepaalt.