De dam van het Hellegatsplein naar Goeree-Overflakkee

Het storten van zwaardere stenen bij het caisson
Zware stenen storten
De bouw van de dam was een uiterst complexe operatie die zowel de afsluiting van het Volkerakdam als de overbrugging van het Haringvliet omvat. De dam doorsnijdt een uitgestrekt platengebied dat zich op het snijpunt van het Hollandsch Diep, de Haringvliet en de Volkerak bevindt. De dam van Goerree naar het Hellegatsplein moest een 4,5 kilometer breed gat opvullen. Dit traject bestond uit twee delen. Het eerste deel was 4 kilometer lang en werd bekleed met asfalt. Het tweede deel vormde de overige 450 meter en bestond alleen uit zand. Het werd opgehoogd tot +4,5 m. NAP en later bij het Hellegatsplein ingelijfd. Zolang het Haringvliet nog niet was afgesloten (dat zou pas in 1971 gebeuren) stond de omgeving van de Volkerakdam elke 50 jaar een waterstand van +4,0 meter NAP bloot. Om voorbereid te zijn om deze situatie werd de dam +6,75 m. NAP gemaakt.