Onderdelen

Bolscharnieren


Bolschanier
De vakwerkarmen zijn voornamelijk een lust voor het oog. Hun functie is echter bescheiden: de krachten die tijdens de sluiting op de kerende wanden worden uitgeoefend worden doorgegeven aan bolscharnier. De bolscharnieren zijn de eigenlijke hoofdrolspelers. De beide scharnieren zorgen ervoor dat de deuren in alle richtingen kunnen bewegen, zowel horizontaal (bij het uitvaren) als verticaal (bij het afzinken). Daarnaast moeten de deuren bij ook kunnen meedeinen op de golven. Ten slotte moet het in staat zijn om de enorme waterdruk op de deuren over te brengen op

Fundering Bolschanier
de fundering. Het enige soort scharnier dat al deze bewegingen kan volgen, is een bolscharnier. Het is te vergelijken met een menselijk heup- of schoudergewricht. Die van de dam zijn echter tien meter in doorsnee en wegen 680 ton.

Drempel

De drempelconstructie op de bodem van de Nieuwe Waterweg heeft drie functies:
1. Een vlakke ondergrond en fundering vormen voor de kerende wanden, die met stootkussens op de drempelblokken worden afgemeerd.
2. De doorstroom van water bij een gesloten kering beperken.
3. De ondergrond vasthouden waarop de blokken zijn gefundeerd.

Bewegingswerken

Loc om de kering op z'n plaatst te rijden.
Locomotief
Vanuit bedieningsgebouwen aan de nood- en zuidzijde worden de bewegingswerken aangestuurd. De bewegingswerken bestaan uit drie delen: de dokdeur, de locomobiel en het ballastsysteem van de kerende wand. De dokdeur gaat open als de kering in werking gesteld worden. Het locomobiel zorgt er vervolgens voor dat de kering de Nieuwe Waterweg ingereden wordt. Het ballastsysteem maakt het afzinken van de kering mogelijk.

BOS en BES

De Maeslantkering wordt gestuurd door een computer. Bij de stormvloedkering wordt de beslissing 'wel of niet sluiten' overgelaten aan een computersysteem, het Beslis en


Afzinken Kering
Ondersteunend Systeem (BOS). De kans op fouten is vele malen groter als mensen zouden moeten beslissen. Een computer volgt slechts procedures, krijgt geen ingevingen en is niet onder de indruk van slechte omgevingcondities. Het systeem houdt slechts rekening met de water- en weersvoorspellingen. Op basis daarvan berekent het de verwachte waterstanden in Rotterdam, Dordrecht en Spijkernisse. Bij een sluiting geeft het BOS commando's aan het Besturingssysteem Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (BES). Het BES voert de commando's van BOS uit. Het systeem werkt automatisch, maar er blijven altijd mensen toezicht houden op de procedures.