De Waterkringloop

Al het water in de natuur maakt onderdeel uit van de hydrologische kringloop, oftewel de waterkringloop. Het komt erop neer dat water diverse stappen doorloopt en uiteindelijk weer aan het begin van de kringloop uitkomt, waarna de cyclus overnieuw begint. De motor van dit proces is de zon. Om het duidelijker te maken wordt in het onderstaand voorbeeld het water gevolgd op zijn weg door de waterkringloop.

1) Neerslag

In een wolk verzamelen zich steeds meer waterdruppeltjes. Die druppeltjes gaan samenklonteren en worden daardoor steeds zwaarder. Op een gegeven moment worden de waterdruppels zo zwaar dat ze 'uit de wolk' naar beneden vallen. Dit verschijnsel heet regen of neerslag. Onder neerslag vallen ook andere vormen, zoals sneeuw en hagel.

2) Infiltratie

Het water van de neerslag komt op natte aarde terecht en zakt langzaam de grond in. Het zinkt net zolang door de grond tot het in een zone komt waar het helemaal doordrenkt is van water: de verzadigde zone. Daar voegt het zich bij het grondwater. Het grondwater staat niet stil. Grondwater, en dus ook ons druppeltje, verplaatst zich van hoge gebieden met een hoge luchtdruk naar lage gebieden met een lage druk. Dit gaat niet erg snel, meestal ongeveer een meter per jaar, hoogstens 30 cm per dag.

3) Transpiratie

Een deel van het grondwater wordt opgenomen door planten. Die planten gebruiken het water en scheiden het weer af als waterdamp. 10% van de neerslag die op de grond valt, verdampt via planten en andere vegetatievormen. De rest verdampt via zeeën of oceanen.

4) Oppervlakte afvloeisel

Een deel van de neerslag komt direct in rivieren, meren of andere oppervlaktewater terecht. Daarvandaan wordt het rechtstreeks stroomafwaarts richting de zee of oceaan getransporteerd.

5) Verdamping

Door de zon warmt oppervlaktewater op. Hierdoor verdampt langzaam het bovenste laagje van het water en stijgt het weer op in de atmosfeer. Daar vult de waterdamp de wolken weer aan met water zoals we in stap 1 hebben gezien. De oceanen nemen het grootste deel van de verdamping voor hun rekening.

6) Condensatie

Waterdamp is onzichtbaar, wolken niet. In de wolk klontert de waterdamp weer tegen grotere waterdruppels of ander waterdamp aan, waarna het weer een gewone waterdruppel wordt. Dit proces, dat we ook in stap 1 gezien hebben, heet condensatie.