De werken


Overzicht Dammen
De verschillende onderdelen van de Deltawerken kunnen niet tegelijkertijd worden voltooid. Rijkswaterstaat kiest er dan ook voor om een logische volgorde aan te houden: van klein naar groot en van eenvoudig naar ingewikkeld. Op deze manier kan er tijdens de bouw zoveel mogelijk geleerd worden, en kunnen ervaringen opgedaan worden die kunnen helpen bij het uitvoeren van de meest ingewikkelde onderdelen van de Deltawerken. Bij de volgorde wordt rekening gehouden met het aanwezige materiaal en de beschikbare mankrachten. Ook houdt Rijkswaterstaat er rekening mee dat de veiligheid tegen stormvloeden zo snel mogelijk verkregen wordt. Op basis van deze overwegingen, wordt besloten de Deltawerken in onderstaande volgorde uit te voeren:

1. Stormvloedkering in de Hollandse IJssel
2. Afdamming van de Zandkreek
3. Afdamming van het Veerse Gat
4. Afdamming van de Grevelingen
5. Afdamming van het Volkerak
6. Afdamming van het Haringvliet
7. Afdamming van het Brouwerhavense Gat
8. Afdamming van de Oosterschelde
9. Stuw- en schutsluizen in de Oude Maas