Het zeekleilandschap: drie gebieden


Nederlands landschap
Het zeekleilandschap is niet overal in Nederland hetzelfde. Grofweg kunnen we het zeekleilandschap in drie gebieden indelen:
1. Het zuidwestelijke zeekleigebied
2. Het noordelijke zeekleigebied
3. Het centrale zeekleigebied (de droogmakerijen)

Deze drie gebieden zullen in de hiervoor bestemde pagina's behandeld worden.