Duinen van Oostvoorne

In het gebied rond Oostvoorne, net als in andere plaatsen in Nederland, vormden de eerste duinen zich duizenden jaren geleden aan de rand van de immer stijgende zee in de monding van Rijn en Maas. De Duinen van Oostvoorne, die ten westen liggen van het Zuid-Hollands dorp Oostvoorne, zijn door stormen en vloedgolven weggespoeld en pas een achthonderd jaar geleden teruggevormd waardoor we ze jonge duinen mogen noemen.

Een rijke variatie aan landschapstypes zijn kenmerkend voor deze duinen. Men vindt er bijvoorbeeld droge zandhellingen, kruidenrijke vochtige duinvalleien, struwelen en zelfs een populierenbos.

Het Zuid-Hollands Landschap beheert de Duinen van Oostvoorne. Hun voornaamste taak bestaat erin, naast het onderhouden van het uitgebreide padennet, het bos terug te dringen en de vochtige valleien te maaien.

Bij de belangrijkste toegang tot het duingebied vindt u informatie over de Duinen van Oostvoorne in het bezoekerscentrum Tenellaplas.

Bereikbaarheid

Auto

De Duinen van Oostvoorne zijn bereikbaar vanuit Rotterdam: volg de N15 richting Europoort en dan de N218 richting Oostvoorne. Vanuit het zuiden is het gebied bereikbaar via
de N57, afslag Rockanje en daarna borden Oostvoorne volgen. In Oostvoorne borden volgen richting Bezoekerscentrum Zuid-Hollands Landschap.

Openbaar vervoer

Vanuit Rotterdam, metro richting Spijkenisse, overstappen Spijkenisse centrum op buslijn 100/103 richting Rockanje. Uitstappen halte Berkenrode, 50 meter met bus meelopen en rechtsaf borden bezoekerscentrum Zuid-Hollands Landschap volgen.