Fietsen

Gratis routes

Op internet zijn een groot aantal gratis fietsroutes te vinden. Een voorbeeld van een site waarop 23 fietsroutes in Zeeland te vinden zijn, is http://www.fietsen.123.nl. De routes in Zeeland zijn tussen de 10 en 120 km lang. Zo is er een fietsroute in de Zak van Zuid-Beveland (16 km), een Poppenroute op Walcheren (50 km), de route 'In het land van Tijl Uilenspiegel' (50 km), een ronde van Midden-Zeeland (70 km) en een Kanaalroute Veere (18 km). De routes zijn uitgebreid beschreven en voorzien van extra informatie en foto's.  

Een andere site met gratis fietsroutes in Nederland is www.fietspad.nl. De 38 fietstochten zijn naar lengte ingedeeld. Zo zijn er bijvoorbeeld 8 routes tussen de 16 en 30 km voor de beginnende fietsers. De die-hards kunnen hun trappers martelen met een van de 9 routes die tussen de 60 en 105 km lang zijn. De routes zijn goed beschreven en vaak voorzien van een fietskaart. Sommige routes zijn afkomstig uit de ANWB/VVV fietsgidsen, anderen uit het dagblad Trouw. Een voorbeeld is 'Een rondje langs acht Zeeuwe dorpen' van 65 km lengte. Bert van Panhuis schrijft:

"Het Walcherse land achter de duinen is niet overal vlak. Meteen aan het begin van de Dorpenroute, bij Koudekerke, zijn de restanten te zien van de Atlantikwall, de verdedigingslinie, die de Duitse bezetter zestig jaar geleden aanlegde om de monding van de Westerschelde en daarmee ook de haven van Antwerpen te beheersen. Langs de linie stond een aantal bunkers, waarin mitrailleurs en antitankgeschut stonden opgesteld. De meeste van die bunkers zijn na 1945 opgeruimd, maar bij Koudekerke staan er nog een paar grijs het landschap te domineren.

"Ook opmerkelijk zijn de vliedbergen -langs het traject tussen Meliskerke en Domburg, bij Gapinge en op het laatste stukje voor Koudekerke- begroeide bulten van aarde, die soms een meter of tien hoog zijn. Ze zijn, blijkt uit archeologisch onderzoek, in de twaalfde en dertiende eeuw opgeworpen. Aanvankelijk dacht men dat ze ter bescherming tegen het water dienden. Nu wordt aangenomen dat de vliedberg als uitkijkpost fungeerde. Vanuit een bebouwing erop, soms een houten stellage, soms een stenen toren, kon de boer de wijde omtrek overzien en controleren." (Trouw, 26 september 2002).

Betaalde routes

Een handig hulpmiddel om het Deltagebied per fiets te verkennen is door gebruik te maken van een fietskaart. De ANWB Fietsroutekaart Nederland geeft een compleet overzicht van alle ANWB-bewegwijzerde fietsroutes, Landelijke Fietsroutes, mountainbike-routes en fietsroutenetwerken in Nederland. Naast een compleet overzicht van fietsroutes in Nederland biedt de kaart diverse informatie over overnachtingsmogelijkheden, fietsverhuurlocaties en veerverbindingen. De fietskaart kost 4,95 euro en is onder andere verkrijgbaar via ANWB Webshop - Fietsen.

Ook is er een serie scheur- en watervaste fietskaarten: de ANWB/VVV Topografische Fietskaart. Deze heeft een schaal van 1: 50.000, in plaats van 1:300.000, zoals bij de Fietsroutekaart het geval is. 1 cm op de kaart is daardoor slechts 500 meter in plaats van 3 km. De kaarten zijn geschikt voor fietsers, maar ook voor wandelaars, vogelaars of andere gebruikers van topografische kaarten. De totale serie zal uiteindelijk uit 25 titels bestaan.