Gent

Gravensteen, Gent
Gravensteen
Het ongeveer 250.000 inwoners tellende Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en ligt aan de samenvloeiing van de Schelde en de Leie. Op economisch vlak is vooral de haven belangrijk met z’n productie van transportmiddelen en de staal- en metaalverwerking. De stad is verbonden met de Westerschelde d.m.v. het Kanaal Gent-Terneuzen. Ieder jaar staat de stad in de maand juli tien dagen lang in het teken van de Gentse Feesten waarbij honderdduizenden bezoekers komen genieten van muziek en theater.

Stadsbeeld

Stadsgezicht Gent
Gent
Door de gunstige ligging aan de twee rivieren trokken al sedert de prehistorie mensen naar deze plek. De naam van de stad komt van het Keltische “Ganda” wat samenvloeiing betekent. In de 8e en 9e eeuw kende Gent zijn eerste bloei onder keizer Karel de Grote tot eind 9e eeuw de plunderende Noormannen Gent weer van de kaart veegden. Maar al snel werd alles heropgebouwd en naar de 13e eeuw toe werd Gent, op Parijs na, de grootste stad van noordelijk Europa met ca. 60.000 inwoners. Deze groei en de bijbehorende welvaart kwam er dankzij de handel in wollen lakens. In de 14e eeuw kwam alweer het verval waardoor de stad z’n voorname positie in Europa verloor. Toch bleef Gent een belangrijke handel- en nijverheidsplaats. In 1537 kwamen de Gentenaars in opstand toen keizer Karel V hen nog meer belastingen wou opleggen. De keizer kwam persoonlijk naar zijn geboortestad terug om de bevolking te straffen. Hij liet o.a. 50 Gentenaars blootsvoets en enkel gekleed in een wit kleed met een strop om de hals door de stad lopen om z’n genade af te smeken. De spotnaam van de Gentenaars, stropdragers, was hiermee geboren.

Stadsgezicht Gent
Gent
Net als in veel andere steden had de stedelijke bevolking te lijden van de crisis in de jaren 30 van de 20e eeuw en van de Tweede Wereldoorlog. Na 1950 kwam echter de heropleving. Door bijvoorbeeld het verbreden van het Kanaal Gent-Terneuzen werden grote staal-, petrochemie- en auto-assemblagebedrijven naar het havengebied gelokt.

De historische binnenstad heeft verschillende bezienswaardigheden. Zo is er de Middeleeuwse burcht het Gravensteen uit de 12e eeuw gebouwd door graaf Filips van de Elzas. Bekend zijn ook de drie torens van Gent die in één blik te vangen zijn vanop de Sint-Michielsbrug: de torens van de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Baafskathedraal en het Belfort. In de Sint-Baafskathedraal bevindt zich het beroemde schilderij “De Aanbidding van het Lam Gods” van Jan van Eyck. Ook de prachtige gildenhuizen langs de Graslei en de Korenlei zijn uit de Middeleeuwen bewaard gebleven.