Gevolgen


Video: Aangrijpende beelden van de Watersnoodramp
De gevolgen van de ramp zijn enorm. 1836 mensen overlijden als gevolg van de ramp. Van deze 1836 vallen er 864 slachtoffers in Zeeland, 247 in Noord-Brabant, 677 in Zuid-Holland en 7 in Noord-Holland tijdens de ramp. Ongeveer 40 mensen overlijden later nog als gevolg van de ramp.

200.000 koeien, paarden, varkens en ander vee komen om in het water, en bijna 200.000 hectare grond komt onder water te staan. Als gevolg van het zoute water zou de vruchtbare landbouwgrond voor lange tijd onbruikbaar zijn. Ook worden 3000 woningen en 300 boerderijen vernietigd, en nog eens 40.000 woningen en 3000 boerderijen raken beschadigd. 72.000 mensen moeten hun huis verlaten en worden geëvacueerd naar veiligere gebieden.

Gaten in huizen werden vaak veroorzaakt door drijvend wrakhout, of meubilair dat de buitenmuren van binnenuit kapot maakte.
Huis
In Zuid-Holland is ruim 91 km dijk beschadigd en zijn er dijkdoorbraken over een lengte van 17,5 kilometer. De stroomgaten hebben samen een breedte van 1 kilometer. In Noord-Brabant is meer dan 10 kilometer kapot en zijn er dijkdoorbraken over een lengte van 6,7 kilometer. In Zeeland zijn de stroomgaten zelfs bijna 3,5 kilometer breed en is 38 kilometer dijk beschadigd. De doorbraken zijn te vinden over een lengte van 17,7 kilometer.

Internationaal

Verenigd Koninkrijk

Nog voordat de stormvloed Nederland bereikt had, was reeds grote schade aangericht langs de oost-kust van het Verenigd Koningrijk. Over een lengte van 1.600km werd de kustverdediging beschadigd of zelfs doorgebroken. Een oppervlakte van ruim 1.000 km² overstroomde en 30.000 mensen moesten geevacueerd worden. Ruim 24.000 huizen werden zwaar beschadigd. Voor het Verenigd Koinkrijk was dit een van de meest verwoestende natuur rampen die bekend is.

Tijdens de overstroming vielen er ook vele slachtoffers. Het aantal wordt geschat op 307. Hierbij worden ook de slachtoffers getelt van de veerboot Princess Victoria die in de rampnacht is vergaan. Aanboord waren naar schatting zo'n 224 mensen.

In het gebied rond Flixstowe in Suffolk kwamen 38 mensen om het leven toen hun geprefabriceerde houten huizen onder de kracht van het water wegspoelden. In Essex stroomde het eiland Canvey onder water. Hierbij kwamen meer dan 58 mensen om het leven. Ook in het dorp Jaywick vlakbij Clacton kwamen 37 om het leven toen het aan de kust gelegen dorpje onder water kwam te staan.

Belgie

Op Belgisch grondgebied was de schade gelukkig beperkter. Toch waren hier ook veel slachtoffers te betreuren. In totaal overstroomde 4400 hectare grond, waarvan een groot deel ver landinwaards in de buurt van Antwerpen. Bij verschillende incidenten langs de gehele Belgische kust kwamen 25 mensen om het leven.