Het eerste en tweede advies

De verhoging van de Schouwense dijk en afsluiting van de Hollandse IJssel. Op 26 mei 1953 brengt de Deltacommissie haar eerste advies uit: het verhogen van de Schouwense dijk van 3 meter boven NAP tot 5 meter boven NAP. Dit eerste advies wordt overigens niet tot het Deltaplan gerekend.

Het tweede advies van de Deltacommissie is het afsluiten van de Hollandse IJssel. Dit advies is van groot belang, want als de IJsseldijken zouden doorbreken, zou een geindustrialiseerd gebied met meer dan anderhalf miljoen inwoners gevaar lopen. Het advies is dan ook om de Hollandse IJssel af te sluiten door middel van een stormvloedkering bij de monding van de rivier. Om de scheepvaartbelangen niet te schaden, en de waterhuishouding in de Hollandse IJssel zo min mogelijk te beïnvloeden, wordt gekozen voor een beweegbare kering die alleen wordt gesloten als er een stormvloed dreigt aan te komen. Het advies voor de afsluiting van de Hollandse IJssel wordt in 1953 al aangenomen, en in 1954 wordt begonnen met de bouw van de stormvloedkering.