Kierbesluit Haringvlietsluizen

Trekvissen als zalm en zeeforel hebben sinds de aanleg van de Haringvlietsluizen veel moeite om hun paaigebieden te bereiken. Daarom heeft de regering in 2011 besloten de sluizen op een kier te zetten als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat Kierbesluit is in 2013 bekrachtigd.

Als de Haringvlietsluizen op een kier staan, kunnen trekvissen de sluizen passeren. Ook ontstaat er weer een meer natuurlijke overgang tussen zout zeewater en zoet rivierwater. Dit betekent wel dat het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt. Voor onderandere landbouw moet inname van zoet water mogelijk blijven ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui.

Voordat de Haringvlietsluizen op een kier gaan, zal er nog veel moeten gebeuren. Pas in 2018 gaan de sluizen voorzichtig open; tot die tijd werkt de overheid aan compenserende maatregelen.

Meer informatie is te vinden op: Kier Haringvliet.