Korte wandelroutes

In het ANWB Wandelrouteboek Nederland (17,95 euro) zijn ook een aantal korte wandelroutes in het Deltagebied opgenomen. Het Wandelboek is via de site van de ANBW te bestellen: http://www.anwb.nl. De routes kennen een grote verscheidenheid. Sommigen gaan door natuurgebieden, anderen door oude dorpjes of steden. Ook kan best van verharde paden worden afgeweken. Elke route bevat een kaart en een beschrijving van wat er in het landschap te zien is. Ook is er informatie opgenomen over mogelijkheden om met het openbaar vervoer bij de route te komen en over plaatsen waar de auto het best geparkeerd kan worden. Het gros van de routes zijn tussen de 6 en 16 kilometer lang. Met de langste route ben je dus zo 4 uur zoet.

De korte wandelroutes in het Delta-gebied zijn:
1) De Jacob Catsroute
2) Mondriaanroute
3) Patriciers- en piratenroute
4) Ringroute
5) Schuilhuttocht
6) Vlissingen Maritiem
7) Nachtegalen en Berkenroute
8) Tiengemetenroute

Jacob Catsroute

Stadswandeling door Brouwershaven
Afstand: 3 km
Start: Markt in Brouwershaven 
Beschrijving: Jacob Cats was in de 17e eeuw een beroemd dichter en staatsman. Tijdens deze wandelroute leer je meer over Brouwershaven in de tijd dat Jacob Cats er leefde.

Mondriaanroute

Dorps- en natuurwandeling in Domburg
Afstand: 5 km
Startpunt: VVV-kantoor aan de Schuitvlotstraat in Domburg
Beschrijving: Aan het begin van de 20ste eeuw kwamen veel kunstenaars naar Domburg om inspiratie op te doen. Ook de schilder Piet Mondriaan. Tijdens deze wandeltocht krijg je een idee waarom Mondriaan en vele andere kunstenaars zo graag in Domburg wilden werken.  

Patriciërs en Piratenroute

Stadswandeling door Zierikzee
Afstand: 5 km
Startpunt: Ten zuiden van de Zuidhavenpoort in Zierikzee
Beschrijving: Aan het einde van de middeleeuwen werd Zierikzee een belangrijke haven. Dat de welvaart toenam, is onder andere terug te zien in de gebouwen uit de tijd, zoals de omwalling en de Nobelpoort. De Oude Haven en de Zuidhavenpoort stammen uit een latere periode. Het was ooit de bedoeling om de Sint-Lievensmonstertoren hoger te maken dan alle torens in de wijde omtrek. Helaas bleef de toren onvoltooid. De zeventiende eeuw was ook een goede tijd voor de inwoners van deze Zeeuwse plaats. Nederland maakte toen de 'Gouden Eeuw' van welvaart en groei door. Vooral aan de Oude Haven staan veel panden die nog getuigen van deze bloeiperiode. Tijdens de watersnoodramp ging er echter veel van dat moois verloren. Pas na lange en ingrijpende restauratievoorzieningen kregen de gebouwen weer hun oorspronkelijke glans terug.

Ringroute

Dorpswandeling door Dreischor
Afstand: 3 km
Startpunt: Slotstraat in Dreischor
Beschrijving: Dreischor is een kerkringdorp. Zulke dorpen ontstonden in een tijd waarin nog geen dijken werden aangelegd. De kerk en het kerkhof liggen op een verhoging en zijn omgeven door een ringvormige gracht. Ook de huizen zijn in een ring om de kerk heen gebouwd. De wandeling maakt een rondje om de kerk en gaat dan door de omliggende straten. Bezienswaardig is de oude boerderij Goemanszorg, dat tegenwoordig een landbouwmuseum is.

Schuilhuttocht

Natuurwandeling bij Westenschouwen
Afstand: 10 km 
Startpunt: ingang van de boswachterij Westenschouwen
Beschrijving: Deze route gaat door het grootste bos van Zeeland. U loopt door naaldbossen, duinvalleien, zandverstuivingen en duinweiden. Halverwege passeer je een broedkolonie in de Meeuwenduinen.

Vlissingen Maritiem

Stadswandeling door Vlissingen
Afstand: 4 km
Startpunt: VVV-kantoor aan de Nieuwendijk te Vlissingen.
Beschrijving: Vlissingen heeft een zeer nauwe band met de zee. Die band wordt in deze route voor het voetlicht gebracht. Centraal staat de oude haven, met op de kop het standbeeld van admiraal Michiel de Ruyter, die zijn jeugd in Vlissingen doorbracht. Na de wandeling kunnen de kinderen zich vermaken in attractiecentrum Het Arsenaal. Onder een 64 meter hoge uittoren vindt u is van alles te vinden over zee en scheepvaart.

Nachtegalen- en Berkenroute

Natuurwandeling in Oostvoorne
Afstand: 8 km
Startpunt: Bezoekerscentrum Tenellaplas aan de Duinstraat in Rockanje
Beschrijving: De duinen van Voorne zijn betrekkelijk jong. Wind en zee hebben ook de afgelopen honderd jaar nog voor nieuwe duinvorming gezorgd. Deze wandeling gaat door oudere binnenduinen waar duinvalleien, stuifzanden, poeltjes, grasland en bos elkaar afwisselen. In het Bezoekerscentrum Tenellaplas kan meer opgestoken worden over de Voornse duinen.

Tiengemetenroute

Natuurwandeling op Tiengemeten
Afstand: 9 km
Startpunt: veerhuis Nieuwendijk
Beschrijving: Onder de rook van Rotterdam ligt het eiland Tiengemeten. Deze voormalige zandplaat is een oase van rust. Dat moet zo blijven, vindt Vereniging Natuurmonumenten, de huidige eigenaar van het eiland. Een deel van de wandeling gaat door de Blanke Slikken, dit ongerepte buitendijkse natuurgebied vol riet, kruiden en struiken laat al een beetje zien hoe het eiland er in de toekomst ook binnendijks gaat uitzien.

Voor meer informatie over deze en andere routes, ga naar www.anwb.nl.