Lesmappen basisonderwijs

Tijdens de 50 jarige herdenking in 2003 heeft Delta2003.nl de volgende onderwijspakketten laten ontwikkelen. In samenspraak met Delta2003 hebben we deze ook hier gepubliceerd.

Om deze bestanden te kunnen downloaden is het noodzakelijk dat het programma Acrobat Reader op uw pc geïnstalleerd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u voordat u gaat downloaden eerst dit programma gratis installeren via: producten Acrobat Reader!

Voor informatie over de onderwijspakketten kunt u terecht bij de coördinator van het project dhr. W. Huijbreghs SCOOP. Tel. 0118 682500.

Aardrijkskunde / Geschiedenis (Basisonderwijs)

De lesbrief bestaat uit drie modules

  1. De geschiedenis van de Delta (download Module 1 )
  2. De watersnoodramp (download Module 2 )
  3. De gevolgen van de Watersnoodramp en de toekomst van de Delta (download Module 3)

Kunstvakken & Nederlands, basisonderwijs

In dit deel van het lespakket treft u een aantal lessuggesties aan voor de kunstvakken en Nederlands. Deze lessen bieden de mogelijkheid om de informatie uit de andere onderdelen van het lespakket te verwerken. De leerlingen worden via de onderstaande lessen gestimuleerd zich in te leven in situaties en vorm te geven aan hun beleving ervan. We hebben voor een beknopt pakket gekozen met lessen voor tekenen, handvaardigheid en muziek. Tevens treft u lessuggesties aan die betrekking hebben op literaire activiteiten.

Lessen Kunstvakken en Nederlands van de lesmap Basisonderwijs

Werkbladen basisonderwijs

Werkmap verdeeld in 10 lessen met in al deze lessen verschillende werkbladen.

Lesmap basisonderwijs