Lesmappen HAVO/VWO

Tijdens de 50 jarige herdenking in 2003 heeft Delta2003.nl de volgende onderwijspakketten laten ontwikkelen. In samenspraak met Delta2003 hebben we deze ook hier gepubliceerd.

Om deze bestanden te kunnen downloaden is het noodzakelijk dat het programma Acrobat Reader op uw pc geïnstalleerd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u voordat u gaat downloaden eerst dit programma gratis installeren via: producten Acrobat Reader!

Voor informatie over de onderwijspakketten kunt u terecht bij de coördinator van het project dhr. W. Huijbreghs SCOOP. Tel. 0118 682500.

Aardrijkskunde en Geschiedenis HAVO/VWO

In februari is het 50 jaar geleden dat grote delen van vooral Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant werden getroffen door ernstige overstromingen. Ruim 1800 mensen kwamen om. Huizen en boerderijen werden verwoest en polders stonden lange tijd onder water. De wereld was diep geschokt door deze gebeurtenis en dus stroomde van alle kanten hulp naar het getroffen gebied. Om herhaling te voorkomen kwam men met het Deltaplan. Afsluiten van de zeegaten moest Zuidwest Nederland voldoende beschermen tegen het water.

Module 1
Module 2
Module 3 & 4 & 5
Hulpbladen & begrippenlijst

Docentenhandleiding van de lesmap HAVO/VWO

Docentenhandleiding van de lesmap HAVO/VWO

Lessen kunstvakken & Nederlands van de lesmap HAVO/VWO

In dit deel van het lespakket treft u een aantal lessugesties aan voor de kunstvakken en Nederlands. Deze lessen bieden de mogelijkheid om de informatie uit de andere onderdelen van het lespakket te verwerken. De leerlingen worden via de onderstaande lessen gestimuleerd zich in te leven in situaties en vorm te geven aan hun beleving ervan. We hebben voor een beknopt pakket gekozen met lessen voor tekenen, handvaardigheid en muziek. Tevens treft u lessuggesties aan die betrekking hebben op literaire activiteiten.

Lesmap HAVO/VWO