Lesmappen VMBO

Tijdens de 50 jarige herdenking in 2003 heeft Delta2003.nl de volgende onderwijspakketten laten ontwikkelen. In samenspraak met Delta2003 hebben we ze ook hier gepubliceerd.

Om deze bestanden te kunnen downloaden is het noodzakelijk dat het programma Acrobat Reader op uw pc geïnstalleerd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u voordat u gaat downloaden eerst dit programma gratis installeren via: producten Acrobat Reader!

Voor informatie over de onderwijspakketten kunt u terecht bij de coördinator van het project dhr. W. Huijbreghs SCOOP. Tel. 0118 682500.

Aardrijkskunden en geschiedenis, VMBO

1 februari 2003. Vijftig jaar geleden werd zuidwest Nederland opgeschrikt door een enorme watersnoodramp. Grote delen van vooral Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant overstroomden. Ruim 1800 mensen kwamen om. Ontzettend veel huizen en boerderijen werden verwoest. Heel veel polders stonden lange tijd onder water. Vanuit alle delen van ons land, maar ook uit het buitenland kwam veel hulp. De regering begreep dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Zo onstond het Deltaplan.

Module 1
Module 2 & 3
Module 4 & 5
Hulpbladen en begrippenlijst

Docentenhandleiding VMBO

Docentenhandleiding van de lesmap VMBO

Kunstvakken en Nederlands, VMBO

In dit deel van het lespakket treft u een aantal lessuggesties aan voor de kunstvakken en Nederlands. Deze lessen bieden de mogelijkheid om de informatie uit de andere onderdelen van het lespakket te verwerken. De leerlingen worden via de onderstaande lessen gestimuleerd zich in te leven in de situaties en vorm te geven aan hun beleving ervan. We hebben voor een beknopt pakket gekozen met lessen voor tekenen, handvaardigheid en muziek. Tevens treft u lessugesties aan die betrekking hebben op literaire activiteiten.

Lessen kunstvakken & Nederlands van de lesmap VMBO