Media

Tijdens de Watersnoodramp was het moeilijk om contact te krijgen met de getroffen gebieden. Er kwam maar mondjesmaat bericht en veel mensen zaten in spanning over familie en bekenden.

De kranten, radio en het Polygoon journaal zijn direct na de Ramp aan het werk gegaan. Zodra er maar iets aan informatie over het Deltagebied bekend werd, hebben zij nooduitgaven en extra journaals gemaakt. Hoe meer informatie bij de Media binnen kwam, des te meer men zich bewust werd van de omvang van de Ramp.