Middelburg

Luchtfoto Middelburg
Middelburg
Middelburg is de hoofdstad van Zeeland en ligt op het schiereiland Walcheren. Anno 2015 omvat de gemeente Middelburg ook de dorpen Arnemuiden, Kleverskerke, Sint-Laurens, Nieuwland en Sint-Joostland en telde het in 2014 ruim 47.500 inwoners. Daarmee is het achter Terneuzen de Zeeuwse gemeente met de meeste inwoners. De stad Middelburg wordt in tweeën gesplitst door het Kanaal door Walcheren.

Functies

Vooral in de dienstensector is er in Middelburg veel werk. Dat komt onder andere omdat het de zetel is van het provinciale bestuur. Ook is er een arrondissementsrechtbank gevestigd, de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, de Planologische Dienst voor Zeeland, de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) en Rijkswaterstaat. Op cultureel gebied is er een (nieuwe) schouwburg, een theater, een concert- en gehoorzaal en verscheidene musea. Het Zeeuws Museum herbergt collecties van keramiek, schilderijen, wandtapijten, penningen, klederdrachten en opgravingen. Miniatuur Walcheren is één van de toeristische trekpleisters. Het eiland Walcheren is er natuurgetrouw nagebouwd op een schaal van 1:20. 

Stadsbeeld

Abdij van Middelburg
Middelburg
De stad wordt voor het eerst in 1103 genoemd als 'Mitthelburgensis portus' in een beschrijving van het leven van de heilige Willibrord. Aangenomen wordt dat de stad is ontstaan uit een verdedigingswerk, een vluchtburg (vliedberg) of burcht die in de negende eeuw werd aangelegd tegen Noormannen die Zeeland binnenvielen. Volgens die theorie was Middelburg de middelste burcht tussen Domburg (in het noorden) en Souburg (in het zuiden).

De kern van het oude stadscentrum wordt omgeven door bolwerken, overblijfselen van de vestigingswerken die bij de stadsuitbreiding aan het eind van de zestiende eeuw werden aangelegd. Slechts bij de aanleg van het Kanaal door Walcheren in 1873 werd de vorm van de bolwerken enigszins gewijzigd. Afgezien daarvan is de vorm van verdedigingswerken nog goed herkenbaar. Op 17 mei 1940 werd een groot deel van Middelburg verwoest door Duitse bombardementen. Tijdens de herbouw van de stad zijn de verwoeste gebouwen in hun oude glorie hersteld. Ook werd het stratenplan gewijzigd om een betere doorstroom van het verkeer te garanderen.