Biesbosch

Op de grens tussen Noord-Brabant en Zuid-Holland ligt het Nationaal Park De Biesbosch, met een oppervlakte van 9000 ha één van de grootste waardevolle natuurgebieden van ons land. Het is één van de weinige nog bestaande zoetwatergetijdengebieden in Europa.

Het gebied bestaat uit grote rivieren en kreken, moerasbossen, grienden, rietvelden en graslanden. Het relatief rustige gebied huisvest een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Met name voor vogels is de Biesbosch altijd een (internationaal) belangrijk rust-, foerageer- en broedgebied geweest. Naast de vogelrijkdom is de Biesbosch natuurlijk ook bekend vanwege de bever die tien jaar geleden met succes opnieuw werd geïntroduceerd. Inmiddels bedraagt de populatie ongeveer tachtig exemplaren.

Hoewel de Biesbosch alleen over water bereikbaar is, bezoeken jaarlijks een kleine half miljoen mensen het Nationaal Park. Veel van deze bezoekers gaan het Nationaal Park in via één van beide bezoekerscentra of met een rondvaartboot van één van de rondvaartbedrijven. Daarnaast zijn het veelal de watersporters uit de omgeving die het Nationaal Park graag op eigen gelegenheid bezoeken.

Meer informatie: http://www.biesbosch.org

Het ontstaan van de Biesbosch

Het ontstaan van dit natuurgebied is te danken aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421 toen zo’n zestien dorpen in de omgeving van Dordrecht verzwolgen werden door de vloed nadat de dijken het hadden begeven. In de plaats kwam een zoetwater-getijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Sinds de afsluiting van het Haringvliet in 1970 zijn eb en vloed echter in grote mate verdwenen.

In het hart van dit nationaal park ligt het Biesbosch Museum waar de cultuurhistorie van het gebied belicht wordt. De Biesbosch was namelijk de thuis van oude ambachten zoals eendenkooikers, biezensnijders en griendwerkers.

Adres

Biesbosch Museum Werkendam
Hilweg 2 4251 MT Werkendam
telefoon: 0183 - 50 40 09
fax: 0183 - 50 57 27
e-mail: info@biesboschmuseum.nl

Bereikbaarheid

Het Biesboschmuseum ligt diep in de Biesbosch, ongeveer twaalf kilometer voorbij Werkendam. Neem op de A-27 (Utrecht-Breda) de afslag Werkendam of steek vanuit Dordrecht met de pont bij de Kop van 't Land de Nieuwe Merwede over. Volg dan de borden 'Biesboschmuseum'.