Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied met talrijke vennen, heidegebieden, landduinen en uitgestrekte bossen. Het is een gebied met zeldzame natuurwaarden en een belangrijke natuurhistorische en cultuurhistorische
betekenis.

Het wordt doorsneden door de landsgrens en de eigendommen zijn erg uiteenlopend: natuurreservaten van Vlaamse en Nederlandse overheden, grote particuliere landgoederen, kleinschalige landbouwgebieden en versnipperde kleine boseigendommen. Het Grenspark is ongeveer vierduizend ha groot. Er is een beheersplan opgesteld waarin de doelen tot 2015 zijn beschreven. Het Grenspark is door de Vlaamse en de Nederlandse overheid aangewezen in het kader van de Benelux-overeenkomst inzake natuurbehoud en landschapsbescherming.

Meer informatie: http://www.grensparkzk.nl/

tekst: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij