Natuur Recreatie

Binnen het Deltagebied bevinden zich drie Nationale Parken, en meer dan 100 natuurgebieden. Naast het feit dat de natuur prachtige plek is om te recreeren zijn deze gebieden ook vaak onderdeel van onze watervoorziening en veiligheid. Denk hierbij aan waterwingebieden en duingebieden die onze kust verdedigen.

De Deltawerken hebben door de afsluiting van zeearmen in het verleden voor veel schade veroorzaakt. De laatste decenia is echter steeds meer oog gekomen voor de natuur in het gebied en wordt actief gewerkt aan het creeren en behouden van natuurgebieden in het Deltagebied. Zo is bijvoorbeeld de Oosterschelde uitgeroepen tot Nationaal Park.

We hebben voor u een selectie gemaakt uit de verschillende natuurgebieden en deze op de site gezet. Dit is slechts een kleine greep uit een zeer grote lijst van plekken die de diversiteit van een deltagebied laten zien.