4. Nuwe waterbeheer in Nederland

Salt marshes near Sint Philipsland
Salt marshes
Om in Nederland met water om te gaan, is ‘n deurgaande proses, wat die land se kultuur en die manier van kyk op dinge beïnvloed het. Die resultaat daarvan is dat die Nederlanders die bedreiging om te lewe in ‘n komplekse deltagebied verander het in ’n paar moontlikhede, steeds vernuwend om nuwe oplossings en produkte te vervaardig wat bydra tot die Nederlandse Delta Tegnologie. Die Nederlandse Delta Tegnologie is die Nederlandse aanpak wat woonomstandighede moontlik maak in die deltagebiede. Naas die tradisionele kerndissiplines waterbeheer en waterboukundige ingenieurswese, omvat hierdie tegnologie deskundighede bv. ruimtelike beplanning en ekologie wat bydra tot innovatieve oplossings vir die waterbeheer in Nederland.

4.1 Ons ervaring

Nederland is nie net ’n lae, plat land nie. ‘n Groot deel van die land het ontstaan vanuit die see. As daar geen dyke, duine of stormvloedkeringe was nie, sou 66% van die land, waaronder stede soos Amsterdam, Den Haag en Rotterdam steeds onder water gestaan het. Buitendien sou hierdie vloede die ekonomiese belangrike gebiede, wat verantwoordelik is vir  ongeveer 70% van die land se BBP, verwoes. Nederland is ook ‘n land met ‘n baie hoë bevolkingsdigtheid (465 mense per km2). Kombineer dit met ‘n ekonomie wat grootliks gebaseer is op deurvoer, navigasie en hawens en jy kry ‘n land met groot druk op spasie en op die omgewing; dit moet alles goed gereël word. Om dit reg te kry, beplan die Nederlanders alles in samewerking met toepaslike belanghebbers, om duursame boukundige oplossings en ‘n ‘slim’ infrastruktuur vir moeilike gebied te ontwikkel.

4.2 Ons uitdaging

Nederland word geaffekteer deur twee gevolge van klimaatsverandering: die seespieël wat styg en verandering van reënval. Die laaste een beteken meer gereelde buie, meer reën per bui en sowel lokale droogtes as nat periodes. Soos baie ander deltagebiede, is ook Nederland kwesbaar vir grondversakkings. Omgewingsuitdagings is egter nie die enigste problem wat so ‘n deltagebied in die gesig staar nie. Uitsonderlike druk word ook uitgeoefen deur bevolkingsgroei en die daarmee gepaardgaande vraag na ruimte en eerste lewensbehoeftes soos drinkwater. Die Nederlanders sal die komende eeue in die deltagebied bly woon, en daarom sal hulle  vernuwende oplossings bly ontwikkel om delta uitdagings te trotseer.

4.3 Ons benadering

Om die probleme aan te spreek, vertrou Nederland op ‘n hoë ontwikkelde (geïnstitusionaliseerde) sisteem en goed uitgewerkte planne vir duursame waterbeheer. Om geskikte maatreëls te ontwikkel begin die Nederlanders om seker daarvan te wees dat hulle die watersisteem waarmee hulle te doen het volledig verstaan. Die Nederlanders is wereldleiers op die gebied van kennis oor waterboukunde, grondversakking, soutwater indringing en ekologie. Hulle is bewus van die belang om hierdie kennis van natuurlike sisteme te integreer; daarom rig hulle hulself op die sosio-ekonomiese aspekte van groter gebiede (rivierbeddings) en gebiede op kleiner skaal (stedelike gebiede).

4.4 Ons onderneming

Baie projekte word op hierdie oomblik uitgevoer in Nederland om “Ruimte vir Water” te verseker. So was dit tot voor kort praktyk om die kruine van die duine te verhoog tot die vereiste hoogte, wat oorstroming voorkom. Hierdie eeue oue beleid is in 2000 vervang deur 'Ruimte vir die Rivier'. In hierdie nuwe beleid word die dwarsdeursnede van die rivier verbreed deur die dyke verder van de rivier te plaas, of om die uiterwaarde de verlaag. Hulle probeer wel om waardevolle landskappe, natuur- en kulturele geskiedenis nie te affekteer nie. Hierdie nuwe benadering probeer ‘n balans vind tussen die ruimtelike eise van nou en die toekoms, waarby ruimte word gelaat vir elke kans op verbetering van veiligheid, landskapsargitektuur en die verbetering van die algehele toestand van die omgewing.

4.5 Ons visie

Om die uitdagings van de toekoms verantwoordelik te benader, sal Nederland aanhou om vernuwende planne, produkte en dienste te lewer, wat die situasie in Nederland ten goede sal kom. Behalwe dit, kan dit ook ten goede wees vir die internasionale belang. Díe vernuwinge word versnel deur beter saam te werk met outoriteite, kennisinstellinge, partye uit de marksektor en sosiale organisasies; kortom, deur verskillende lae van kennis by mekaar te bring. Op hierdie oomblik is al hierdie interessante ontwikkelinge sigbaar soos 'risk-based design solutions', innovatiewe dyke en dykverbeteringe, dykinspeksie tegnieke, oorstromingswaarskuwingssisteme en die kennis om op verskillende manieren gebruik te maak van grond. Nederland is ‘n proeftuin vir vernuwende deltaoplossings wat dit moontlik maak om in deltagebiede te lewe.