Project Zeeweringen

Film over vernieuwingen aan de dijken op de Zeeuwse Eilanden.
Video: Zeeweringen 1 op 4000
Hoewel Zeeland zich geen zorgen hoeft te maken voor dijkdoorbraken, is het noodzakelijk de stenen glooiing op een aantal dijkvakken te versterken. Na de watersnoodramp van 1953 zijn tijdens de Deltawerken alle dijken opgehoogd. Toen is geen rekening gehouden met de steenbekleding die op de meeste glooiingen ligt. Beton en stenen zorgen voor stevigheid van de dijk. De sterkte ervan blijkt niet overal voldoende.

Steenbekleding

Een dijk moet bescherming bieden tegen hoge waterstanden en krachtige golven. Het profiel van de dijk bestaat uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en het bovenbeloop. Voor dit project zijn zowel de bekleding als de kern van de dijk van belang. Boven op de dijk ligt vaak gras. Onderaan, op de ondertafel en (deels) boventafel ligt natuursteen of liggen betonblokken die de eerste klappen van de golven opvangen. Veel van deze betonblokken, die tijdens de Deltawerken zijn gelegd, zijn te licht. Het project werkt hard aan versterkingen langs de Westerschelde en de Oosterschelde. Daar moet als het project klaar is in 2015 respectievelijk 150 en 175 kilometer dijkvak zijn verbeterd. Sinds 1996 coördineert het projectbureau Zeeweringen de dijkversterking in Zeeland, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de beide Zeeuwse waterschappen.

Norm 1:4000

Wanneer is de steenbekleding van een dijk sterk genoeg? De Wet op de waterkering (1990) schrijft voor hoe stevig een dijk en de steenbekleding moeten zijn. De norm is afhankelijk van de schade die een storm in een gebied kan aanrichten. In Zeeland is de veiligheidsnorm 1:4000. Ofwel, een dijk moet een superstormvloed die gemiddeld eens in de 4000 jaar voorkomt, kunnen weerstaan. Ter vergelijking: in de omgeving van Rotterdam is de norm 1:10.000

Werk in uitvoering

Tussen 1 april tot 1 oktober wordt er elk jaar aan de dijk gewerkt. Dat er juist in het voorjaar en de (drukke) zomermaanden de meeste activiteiten zijn, is misschien voor de recreatie onhandig maar voor de uitvoering onvermijdelijk. Op 1 oktober begint het zogeheten stormseizoen. Dan mag er niet aan de dijk worden gewerkt omdat het risico dat een zware storm schade veroorzaakt te groot is. De planvoorbereiding van nieuwe dijkvakken gaat het hele jaar door. Op 1 april mogen de vrachtwagens en kranen weer de dijk op.

Meer meters maken

Voor de dijkversterking in Zeeland is 918 miljoen euro gereserveerd. Om alle dijkvakken die in aanmerking komen uiterlijk 2015 klaar te hebben, moet er in een hoog tempo worden gewerkt. Daar ligt een fikse uitdaging voor het projectbureau, omdat voor natuur- en milieubehoud er vergunningen en ontheffingen nodig zijn. Om dit en méér goed en zorgvuldig voor te bereiden, is veel tijd nodig. Het proces van voorbereidingen treffen kan per dijkvak wel een tot twee jaar in beslag nemen. Daarom worden er jaarlijks vele kilometers in voorbereiding genomen.

Meer informatie: www.zeeweringen.nl