Rampen


Storm op zee
Nederland heeft de afgelopen tweeduizend jaar vaak met overstromingen te maken gehad. Het woord 'Nederland' zegt het al. 'Neder' betekent 'laag'. Als er een storm opsteekt en het zeewater wordt opgezweept, dan kan de kust van ons laagland overstromen. Iets meer dan vijftig jaar geleden gebeurde dat voor de laatste keer op grote schaal. Bijna 2000 mensen stierven tijdens de watersnoodramp van 1953. Over hoe die ramp plaats kon vinden, wat er precies gebeurde en wat er later werd gedaan om er zeker van te zijn dat zo'n ramp niet nog een keer gaat plaatsvinden, kun je op deze pagina's meer lezen.  

In 1953 werd Nederland door een zeer ernstige watersnoodramp getroffen. Dit was echter zeker niet de eerste keer dat dit gebeurde. Een aantal rampen waren in omvang nog veel groter en leven nog steeds voort in het geheugen van de mensen die in Zeeland en Zuid-Holland wonen. De belangrijkste vloeden zullen hier aan de orde komen.

  1. De eerste vloeden (838 en 1014)
  2. De St. Elizabethsvloeden (1404 en 1421)
  3. De Felixvloed (1530)
  4. De Allerheiligenvloed (1570)
  5. De Kerstvloed (1717)
  6. De Zuiderzeevloed (1916)
  7. Watersnoodramp van 1953