Rotterdam

Luchtfoto Rotterdamse havens
Rotterdam
Rotterdam is de tweede stad van Nederland en ligt in de provincie Zuid-Holland. In 2013 woonden er bijna 620.000 mensen in de stad. De gemeente Rotterdam bestaat uit deelgemeenten, acht wijken en de haven- en industriegebieden. Een aantal gemeenten liggen zo dicht bij Rotterdam, dat het net lijkt of de verschillende gemeenten één grote stad vormen. De stedelijke agglomeratie Rotterdam omvat veertien gemeenten die bij elkaar 1,1 miljoen inwoners hebben. Rotterdam ligt aan beide kanten van de Nieuwe Maas, aan beide kanten van de Nieuwe
Erasmus Brug
Erasmus Brug
Waterweg en in het Botlekgebied. Voornamelijk rond 1900 groeide de stad door omringende gemeentes in zich op te nemen. In 1886 was dat Delfshaven, in 1895 Kralingen en Charlois, in 1914 Hoek van Holland en in 1934 Pernis. Dat was nodig om ruimte te bieden aan de steeds verder uitdijende havens, industrieën en woonwijken.

Stadsbeeld

Rotterdam is ontstaan in de tweede helft van de 13de eeuw door een aantal bedijkte gebieden in de delta van de rivier de Rotte samen te voegen. In 1340 kreeg Rotterdam stadsrechten, twintig jaar later had de stad een stadsmuur. Deze muur heeft de grootte vijfhonderd jaar lang bepaald. Tot in de eerste helft van de 19de eeuw groeide de stad niet buiten de muren, afgezien van de stukken grond die in de Nieuwe Maas aangewonnen waren.

Architectuur
Rotterdam
Rond 1875 barstte de stad uit zijn voegen. Ten zuiden, noorden en westen van de stad werd gebouwd. Eind 19de en begin 20ste eeuw werden er op grote schaal arbeiderswijken gebouwd. Mensen leefden hier vaak in erbarmelijke toestanden. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw werd geprobeerd de leefbaarheid te vergroten. In de wijk Spangen werden gemeenschappelijke tuinen aangelegd en in de wijk Kiefhoek werd geprobeerd functionaliteit met architectuur te verenigen.

In mei 1940 werd bijna het hele centrum door Duitse bombardementen verwoest. Ook het 17de-eeuwse havencomplex en West-Kralingen werden verwoest. Op een oppervlakte van 260 hectare gingen bijna 25.000 woningen, 24 kerken, 13 ziekenhuizen, 63 scholen, 25 openbare gebouwen en 6000 bedrijfspanden verloren. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad opnieuw ingedeeld. Men wilde gebouwen met
De Zwaan, Rotterdam
Rotterdam
dezelfde functie zoveel mogelijk bij elkaar zetten. Banken werden bijvoorbeeld in de buurt van het Beursgebouw geplaatst en ook in het Industriegebouw en het Groothandelsgebouw waren veel bedrijven van dezelfde aard gevestigd. Het winkelcentrum Lijnbaan (1953) was het eerst winkelgebied dat afgesloten was van rijverkeer. De woningbouw werd vooral aan de rand van de stad geplaatst (Overschie, Schiebroek, Lombardijen, Prins Alexander e.d.). De havens en havenindustrie groeiden steeds verder in westelijke richting, voornamelijk ten zuiden van de Nieuwe Waterweg.

De oudste havengebieden aan de zuidelijke Maasoever werden aan het begin van de jaren tachtig onder handen genomen. Tot de laatste ontwikkelingen hoort de omvorming de Leuvehaven en Wijnhaven tot het toeristisch centrum Waterstad, waar zich hotels, wandelpromenades, theater en musea bevinden. Ook de Kop van Zuid aan de zuidkant van de Maas is een prestigieus project, waar zich onder andere het kantorencomplex de Wilhelminahof en het tot hotel verbouwde gebouw van de Holland-Amerika Lijn bevinden. De Kop van Zuid is door middel van de imposante Erasmusbrug (1996) met het centrum verbonden.