Samenwerkende bedrijven

Betoncentrale
Betoncentrale
De bouw van de stormvloedkering was zo groot en ingewikkeld dat het niet aan een aannemer overgelaten kon worden. Geen enkele aannemer kon beloven de dam voor een vastgestelde prijs binnen de afgesproken tijd af te hebben. Er werd daarom voor een zogenaamd ‘raamcontract’ gekozen. Dit contract bestond uit een algemeen kader (het ‘raam’) dat later verder ingevuld kon worden. Rijkswaterstaat sloot in 1977 het contract met De Oosterschelde Stormvloedkering Bouwcombinatie V.O.F. (DOSbouw). De combinatie werd op 1 september 1976 gevormd door een elftal aannemers:
· Ballast-Nedam Groep NV
· Bos Kalis Westminster Group NV
· Baggermaatschappij Breejenhout BV
· Hollandse Aanneming Maatschappij BV
· Hollandse Beton Maatschappij BV
· Van Oord-Utrecht BV
· Stevin Baggeren BV
· Stevin Beton en Waterbouw BV
· Adriaan Volker Baggermaatschappij BV
· Adriaan Volker Beton en Waterbouw BV
· Aannemerscombinatie Zinkwerken BV

Een aantal schepen dat bij de bouw werd gebruikt, was eigendom van de combinatie (Jan Heymans, Johan V). Andere schepen werden in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd (het verdichtingsponton Mytilus, de mattenlegger Cardium, het hefschip Ostrea en afmeerponton Macoma). Dosbouw was gevestigd aan het Havenplateau te Burghsluis en werd na de voltooiing van de kering op 30 oktober 1986 opgeheven. De inkoop van bouwmaterialen bleef buiten het contract en werd direct met leveranciers uit binnen en buitenland geregeld. Voor de constructie van de afsluitmiddelen, zoals de schuiven, was een apart raamcontract gesloten met de Combinatie van Constructiebedrijven Oosterschelde, oftewel 'Ostem' V.O.F.