1. Holland och vatten

What would happen if the Netherlands were not protected by dikes and duines.
Animation: The Netherlands without dikes and duines
Vatten har alltid spelat en central roll i Nederländsk historia. Å ena sidan förde det med sig rikedom till Nederländerna genom handel och fiske, å andra sidan förde det med sig stora förluster genom de många översvämningarna.
Idag är vatten viktigt för Nederländerna. Ur ett geografiskt perspektiv är Nederländerna lokaliserade vid en väldigt fördelaktig position intill havet och i deltat (vilket är en triangulär sektion av land vid mynningen av en flod) till fyra stora floder.
Den holländska landytan har nästan fördubblats genom flera sekel av dränering av sjöar och delar av havet för att bereda mark för jordbruk, vilket skapat så kallade polders. Som ett resultat av denna landutvinning ligger nästan 40 procent av marken under havsytan. Dessa områden innefattar stora delar av de högbefolkade och ekonomiskt viktiga västra delarna av landet, med städer såsom Amsterdam och Rotterdam. För att hålla dessa områden torra pumpas överflödigt vatten kontinuerligt ut ur dem. På det här sättet skyddas Nederländerna från översvämningar genom en kombination av vallar, dyner, dammar och barriärer. Efter den senaste stora översvämningen, vilken inträffade 1953, bestämde man sig för att bygga Deltaverken. Detta är ett av de största vattenhanteringsprojekten som byggts i världen.