3.4 Το “Oosterscheldedam” γίνεται “kering”

Storm Surge Barrier in action!
Stormsurgebarrier
Αρχικά σχεδιαζόταν να κατασκευαστεί φράγμα στο Oosterschelde. Αυτό σήμαινε ότι το νερό πίσω από το φράγμα, θα μετατρεπόταν αργά σε γλυκό νερό. Γρήγορα δημιουργήθηκε αντίδραση ενάντια σε αυτή την αδιαφορία, καθώς το μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον του Oosterschelde θα γινόταν το επόμενο θύμα των αυστηρών κανόνων ασφαλείας. Το 1976 ήρθε μια εναλλακτική λύση: το φράγμα του Oosterschelde θα γινόταν ένα προστατευτικό διαχωριστικό, όπου οι πόρτες θα έκλειναν μόνο κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό, το μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον, οι καλλιέργιες μυδιών και μαργαριταριών και οι παλίρροιες θα παρέμεναν ανέπαφες. Το προστατευτικό έναντι των κυματισμών κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, με συνολικό μήκος 3 χιλιόμετρα θα αποτελούνταν από 65 προκατασκευασμένοι πυλώνες από σκυρόδεμα, μεταξύ των οποίων θα τοποθετούνταν 62 ατσάλινες πόρτες. Το αρχικό έδαφος θεμελίωσης ήταν ακατάλληλο. Για την βελτίωση του εδάφους μια σειρά από διαδικασίες εφαρμόστηκαν, για παράδειγμα, η τοποθέτηση συνθετικών στρωμάτων γεμάτων με αμμοχάλικο στα σημεία έδρασης των πυλώνων.
Water flows back into the North-Sea
Storm Surge Barrier Oosterschelde
Οι πυλώνες αποτελούσαν τα πιο σημαντικά τμήματα του φράγματος. Κάθε κολώνα ήταν μεταξύ 30.25 και 38.75 μέτρων σε ύψος και ζύγιζε 18,000 τόνους. Η τοποθέτηση των κολώνων ήταν εργασία ακριβείας και διενεργήθηκε μόνο όταν η ροή ήταν η μικρότερη δυνατή, δηλαδή στην καμπή της παλίρροιας. Το Oosterscheldekering έγινε το μεγαλύτερο προστατευτικό φράγμα παγκοσμίως. Το κόστος ενός προστατευτικού ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό ενός φράγματος: 2.5 δις Ευρώ χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το προστατευτικό διαχωριστικό. Το Oosterscheldekering εγκαινιάστηκε με μια λαμπρή τελετή από την Βασίλισσα Βεατρίκη στις 4 Οκτωβρίου 1986.

3.5 Το Measlantkering

Closed Maeslantkering seen from the sky
Maeslantkering
Στην αρχή οι άνθρωποι υπέθεσαν ότι με το Oosterscheldekering οι εργασίες της DeltaWorks είχαν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η βελτίωση των φραγμάτων κατά μήκος του Nieuwe Waterweg δεν θα προστάτευε επαρκώς τις γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένου και του Ρόττερνταμ. Επομένως, το Υπουργείο Θαλάσσιων Οδών και Δημοσίων έργων οργάνωσε έναν διαγωνισμό για την κατασκευή ενός προστατευτικού από καταιγίδες. Το προστατευτικό αυτό θα τοποθετούνταν στο Nieuwe Waterweg. Επειδή αυτός ήταν ο κύριος θαλάσσιος δρόμος προς το λιμάνι του Ρόττερνταμ, το προστατευτικό δεν επιτρεπόταν να μπλοκάρει το δρόμο των πλοίων, και μόνο κάτω από εξαιρετικές συνθήκες θα μπορούσε να κλείσει. Το σχέδιο που εγκρίθηκε αποτελούνταν από δύο καμπύλες ατσάλινες πόρτες που θα βυθίζονταν στον πυθμένα του πλωτού δίαυλου. Το Maeslandkering είναι το μοναδικό προστατευτικό καταιγίδας στον κόσμο που διαθέτει τόσο μεγάλα κινούμενα μέρη; οι πόρτες του είναι 240 μέτρα η κάθε μια. Υπό κανονικές καιρικές συνθήκες, οι δύο πόρτες είναι πλήρως ανοιχτές, αποθηκευμένες σε μια αποβάθρα παραπλεύρως του νερού. Αυτό επιτρέπει στα πλοία την πρόσβαση στο λιμάνι του Ρόττερνταμ χωρίς καμία δυσκολία. Σε περίπτωση καταιγίδας οι πόρτες κλείνουν. Το καμπύλο σχήμα τους προσδίδει αντοχή στη δύναμη του νερού κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Το Σάββατο 10 Μαίου 1997 πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του προστατευτικού Nieuwe Waterweg στο Hoek van Holland. Χάρη σε αυτό το προστατευτικό ένα εκατομμύριο άνθρωποι προστατεύονται από τη θάλασσα.

Philips Dam - Krammer SluizenZandkreek DamMaeslant Kering
Oosterschelde KeringVeersegat DamHaringvlietsluizen

3.6 Η σημασία των έργων της DeltaWorks

Τελικά, οι εργασίες της Delta είχαν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το μαζικό αυτό πρόγραμμα κόστισε παραπάνω από τα προβλεπόμενα 680 – 900 εκατομμύρια Ευρώ. Όλα μαζί τα έργα της DeltaWorks κόστισαν περίπου 5 δις Ευρώ. Πέρα από την μείωση του συνολικού μήκους των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων κατά 700 χιλιόμετρα, οι εργα της DeltaWorks έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτον, η παροχή γλυκού νερού για γεωργία ρυθμίζεται πιο αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα, η γενικότερη διαχείρηση του νερού στην περιοχή του Δέλτα βελτιώθηκε. Η σύσταση της Deltaworks υπήρξε ωφέλιμη για τους εσωτερικούς πλωτούς διαύλους και την κινητικότητα αυτών. Τέλος, η Deltaworks επηρέασε την ανάπτυξη στους τομείς της οικονομίας, της αναψυχής και της φύσης. Ορισμένες περιοχές επηρεάστηκαν με μη αναστρέψιμο τρόπο, όμως δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν άλλες φυσικές περιοχές. Η Deltaworks είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο τεχνολογικής ανάπτυξης μέσω του οποίου η ανθρώπινη και οικολογική ασφάλεια έπειξαν τον κεντρικό ρόλο. Έτσι, η Ολλανδία διεύρηνε την άποψή της σχετικά με την ασφάλεια και το νερό. Τα έργα της DeltaWorks συνθέτουν ένα μοναδικό συνδυασμό ανάμεσα στην ασφάλεια, την οικονομία την αναψυχή και τη φύση. Ωστόσο, το επίτευγμα της DeltaWorks δεν σημαίνει απαλλαγή από τις έννοιες για τη διαχείρηση του νερού στην Ολλανδία. Η Ολλανδία αντιμετωπίζει καινούριες προκλήσεις. Οι κλιματικές αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη για έναν μόνιμο βιώσιμο σχεδιασμό στην Ολλανδία για τις επόμενες γενιές. Επίσης, νερό που γίνεται υφάλμυρο, εδαφικές καθιζήσεις και απαιτήσεις στην ποιότητα του νερού και την οικολογία επιζητούν νέες τεχνικές. Η Ολλανδία προκειμένου να ανταποκριθεί υπεύθυνα σε αυτές τις απαιτήσεις θα επενδύσει στο μέλλον σε ένα ανθεκτικό σύστημα δέλτα, με κοινωνικά αποδεκτές δαπάνες.