3. Deltaworks Delta

3.1 Delta Komisyonu

The Deltaworks
Video: The Deltaworks
Delta Komisyonu 21 Şubat 1953’te, selden 20 gün sonra tekrar toplandı. Komisyon herkese güvenlik önlemlerini kalıcı şekilde artırmasını öğütledi. Alan ne kadar güvenli bir hal almışsa da Rotterdam ve Antwerpen limanlarına giden Nieuwe Waterweg ve Westerschelde ekonomik sebeplerden ötürü açık kalmak zorundaydı. Delta Komisyonu 18 Ekim 1955’te 5 dava sonunda Delta planını ortaya çıkardı. Plan 25 yıl sürecek ve yaklaşık 1.5 – 2 milyar florine (680-900 milyon avro) mal olacaktı. Setlerin yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için, 1959’da Delta Kanunu kabul edildi. Fakat bu planın bazı kısımları tamamen bitirilemedi. Suyolları ve Halk İşleri daha mantıklı bir sıra izlemeyi seçti: küçükten büyüğe ve basitten karmaşığa. Suyolları ve Halk İşleri, bir an önce sel ve fırtınalardan korunabilecek duruma gelinmesi gerektiğinin farkındaydı.

3.2 Setler

3.2.1 Yüzdürme Dubaları

So-called Phoenix Caissons are dragged to their destination "Veerse Gat" where they will be lowered to form parts of the dam.
Video: Caissons Veerse Gat finished
Hızla akarak taşan su yüzünden, setlerin olukları oldukça problemliydi. Setlere şekil veren kum ve taş tabakaları suyla birlikte akıp gitmişti. Bu yüzden yeni bir teknik geliştirildi: Anka kuşu ünitesi dubaları. Bunlar su olukları içinde birbirine bitişik şekilde konumlandırılabilecek prefabrik kutucuklardı. Bu şekilde gruplar halinde setler oluşturuluyordu. Oluklarda transfer yapılırken dubalar odun levhalarla kapatılıyordu. Hedefe ulaşıldığında ise odun levhalar tekrar açılıyordu. Böylelikle tüm dubalar birbirine yan yana konumlanmış ve kalıcı işin bir parçası haline gelmiş oluyordu. Dubaların üst kısmı kum ve çakılla kaplandı. Ayrıca, dubalardaki kapılar kapanmadan önce, dubaların tabanına da kum ve taşlar eklendi. Sürgülerin indirilmesiyle deniz kolu kapandı ve böylece setler tamamlanmış oldu. Veersegatdam ve Gravelingendam'ın bir kısmı, Volkerakdam ve Brouwersdam bu teknikle inşa edilmiştir.

3.2.2 Füniküler Demiryolu

Constructing the final 2 parts of the dam by creating a static dam between the Sluice-complex and the
Video: Final fase Haringvliet
Setlerin bazı kısımlarında dubaları kullanmak olukları kapamak için yetersiz kalıyordu. Bu nedenle, yeni ve oldukça değişik bir teknik kullanımına gidildi. Füniküler demiryolu yoluyla 2,5 ton civarı ağırlığındaki beton bloklar suyun üzerine döküldü. 15 ton yük taşıyabilecek bir gondola geliştirildi. Büyük kıskaçlar yardımıyla bu beton bloklar bölmelerin altında asılı hale getirildi. Betonlar suya bırakıldığında setler kumla doldu, böylece su geçişi tamamen engellendi. Bu teknik Grevelingendam, Haringvlietdam ve Brouwersdam’da uygulanmıştır.

3.3 Tuzludan Tatlıya

Önceleri deniz suyunun bir aşağı bir yukarı taşınımları engellenemezken, şimdi sular setlerin ardında kalıyorlardı. Gelgitler kayboldu ve tuzlu su tatlı suya dönüştü. Bunun doğa açısından önemli etkileri olmuştur. Tuzlu su balık ve bitkileri öldü ve kuşlar göç etti. Ülkenin sürekli sele maruz kalan belirli bölgeleri artık kuruydu. Normalde kuru olan diğer bölgeler ise artık sulanma imkanı bulmuştu.

3.4 Oosterscheldedam ‘Kering’e Dönüşür

Storm Surge Barrier in action!
Stormsurgebarrier
Başlangıçta, Oosterschelde'ye set çekilmesi planlanmıştı. Bu, setin arkasında kalan suyun yavaş yavaş tatlı suya dönüşmesi anlamına geliyordu. Oosterschelde'deki orijinal tuzlu su ortamının aşırı güvenlik önlemlerinin yeni "kurbanı" olması ihtimali nedeniyle, bu girişime karşı hızlı bir direniş oluştu. 1976 yılında, bir alternatif geliştirildi: Oosterscheldedam bir bariyere dönüştürülebilirdi. Böylelikle kapılar sadece çok ağır hava koşullarında kapatılabilirdi. Bu şekilde tuzlu su doğasına ve midye ve istiridye gibi canlıların yetiştirilmesine ket vurulmamış olacaktı. 3 km uzunluğundaki fırtına bariyeri, 62 çelik slaytlı 65 prefabrike sütun içerecekti. Bariyerin yerleştirildiği toprak oldukça güçsüzdü. Bu toprağı güçlendirmek için çakılla doldurulmuş sentetik matlar bariyerlerin kapandığı kısım civarlarına yerleştirildi ve bunun gibi başka birçok güçlendirme çalışmaları yapıldı.  
Setlerin en önemli öğeleri sütunlardı. Her sütun 30,25 ila 38,75 metre uzunluğunda ve 18.000 ton ağırlığındaydı. Sütünlar ancak ve ancak su akışının çok yavaş olduğu dönemlerde yerleştirilebiliriyorlardı ve bu da gelgitlerin sonuna denk geliyordu. Bu sütunlar slaytlarla biraraya getirilerek uzatılıyordu. Sonunda Oosterscheldekering dünya üzerindeki en büyük bariyer halini almıştır. Ne var ki bu bariyerlerin maliyeti setlerden bir hayli pahalıydı: Bariyeri tamamlayabilmek için 2.5 milyar avro’ya ihtiyaç vardı. 4 Ekim 1986’da Oosterscheldekering Kraliçe Beatrix tarafından kutlamayla açılmıştır.

3.5 Measlantkering

Closed Maeslantkering seen from the sky
Maeslantkering
İlk başta insanlar Oosterscheldekering’in de açılmasıyla Deltaworks’ün bittiğini sandılar. Fakat Nieuwe Waterweg’deki setlerin geliştirilmesi projesinin çevredeki alanları korumada (Rotterdam gibi) yetersiz kaldığının görülmesi üzerine Suyolları ve Halk İşleri buraya da bariyer inşa etmek için bir yarışma düzenledi. Bu bariyer Nieuwe Waterweg’de konumlanacaktı. Bu suyolunun Rotterdam limanına olan anayol olmasından ötürü, bariyerin gemi geçiş rotasını kapatmaması gerekiyordu. Ayrıca bariyer, sadece çok gerekli durumlarda kapalı tutulabilecekti. Kazanan dizayn suyun altına inebilen iki eğimli çelik kapıydı. Maeslandkering dünya üzerindeki en büyük oynayabilir parçalara sahip fırtına bariyeriydi, kapılar 240 metre uzunluğundaydı. Normal hava koşullarında kapılar tamamen açıktı, Bu da gemilerin Rotterdam Limanına geçmelerine olanak sağlıyordu. Fırtına vurduğunda ise kapılar kapatılıyordu. Kapıların yuvarlak şekli fırtınanın etkisiyle yükselen suyun gücüne karşı koyabiliyordu. 10 Mayıs 1997’de Hoek van Holland'da, Nieuwe Waterweg'in resmi açılışı gerçekleştirildi. Bu fırtına bariyeri sayesine 1 milyon kadar insan denizden korunmuş oldu.

Philips Dam - Krammer SluizenZandkreek DamMaeslant Kering
Oosterschelde KeringVeersegat DamHaringvlietsluizen

3.6 Deltaworks’ün Önemi

Deltaworks projesi, son olarak Maeslantkering’in de açılmasıyla tamamlandı. Ne var ki bu büyük proje başlangıçta tahmin edilen 680-900 Avro'dan çok daha pahalıya maloldu. Tamamiyle Deltaworks, yaklaşık 5 milyar Avro’ya maloldu. Setlerin 700 km kadar azalması dışında Deltaworks’ün bir sürü farklı avantajı vardı. Öncelikle tarım için gerekli olan tatlı su, daha rahat sağlanmaya başlandı. Bunun yanında tarım için gereken sulama çok daha rahat ve düzenli karşılanacak duruma geldi. Sonuç olarak Deltaworks ekonomik, doğal ve rekreasyonel alanlarda gelişmelere yol sağladı. Bazı doğal alanlar düzeltilemeyecek şekilde etkilense de diğer bölgelerde yeni doğal alanlar oluşturuldu ya da var olan alanlar korundu.
Deltaworks projesi dünya çapında insan ve doğayı korumayı amaçlayan büyük ve global bir teknolojik yeniliktir. Bu sayede Hollanda suya karşı aldığı önlemleri genişletti. Deltaworks ekonomi, güvenlik, rekreasyon ve doğayı eşsiz bir şekilde biraraya getirmiştir.
Bilinmelidir ki, Deltaworks’un bu başarıları Hollanda’nın su yönetimi problemlerini tamamen çözmeye yetmemiştir. Hollanda yeni zorluklarla karşılaşmaktadır. İklim değişiklikleri, özellikle gelecek nesiller için yeni çözümleri zorunlu kılmaktadır.
Bunun yanında, kuruyan ve acılaşan topraklar, oluşmaya başlayan çöküntüler, su kalitesi ve ekoloji alanındaki istekler yeni çözümler oluşturulmasını gerektirmektedir. Hollanda, bu sorunlarla başa çıkabilmek için kalıcı bir delta sistemi oluşturacaktır.