2. 1953’teki Kuzey Denizi Seli

Extra edition of the Dutch News in 1953, in which the first images are shown about the devastated area.
Video: First news about floods 1953
Bahar gelgiti ve Kuzey Denizi’nde gelgite bağlı Kuzeybatı fırtınası, 1953 yılının 1 Şubat’ında Büyük Britanya, Belçika ve Hollanda’yı etkileyen büyük bir doğal afete yol açtı. 1835’i Hollandalı, toplam 2617 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu felaket, Hollanda’nın bugün ve geleceğinde kendini denize karşı korumak için yapacakları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

2.1 Sığınaklar, Setler ve Denizden Kazanılan Araziler


Animation: Flooded area
Geçmişte, Hollanda’daki sel baskınlarının sayısı çok daha fazlaydı ve her seferinde binlerce kişi bu sellere kurban veriliyordu. İnsanlar kendilerini okyanustan korumak için ‘vlietbergen’ ya da ‘terpen’ adını verdikleri sığınaklar yapmaya başladılar. Bu sığınak öbeklerinin sayısının artmasıyla tepeliklerde küçük köyler oluşmaya başladı. İnsanlar köyler arası iletişim kurmak ve geçişi sağlamak için aralara küçük settler inşa etmeye başladılar. Bu setlerin oluşturulması ve rüzgar değirmenlerinin suyu uzaklaştırmasıyla Hollanda gittikçe büyümüştür.

2.2 Güçsüzleşen Setler

Dike that just survived the enormouse high tides. Clearly one can see that the dike has been undermine to the core.
Dike undermining
1953 yılındaki Kuzey Denizi selinden çok daha önce de bu setlerin yüksek seviyedeki suları tutacak kadar uzun olmadıkları açıkça anlaşılmıştı. Setlerin toplam genişliği çok fazlaydı ve II. Dünya Savaşı sırasında da oldukça fazla hasar görerek zayıflamışlardı. Setlerin güçlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça yetersiz kalmıştı. 1953 Ocak’ının sonuna doğru, Delta Komisyonu denizden korunmak için deniz kollarının bağlantısını kesmekle ilgili ilk raporu sunmuştu. Fakat birkaç gün sonra kaçınılmaz bir şekilde sele teslim olundu.

2.3 Sel Felaketinin Meteorolojik Nedenleri

Through enormous hole in the dike water makes itself a way to the lower laid land.
Dike destroyed
Delta alanındaki birçok setin kötü durumda olduğu Şubat’ın ilk gününde acı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ocak’ın 30’unda İzlanda’nın güneyinde, sonrasında bir buhran dönemine yol açan bir fırtına koptu. Bu fırtına Kuzeybatıdan Hollanda’ya doğru gitti ve Calais boğazından çok fazla su geçişine sebep oldu. Bu dar geçiş bir huni gibi suyun daha da itilmesine neden oldu. Sel, İskoçya’nın bir ucundaki kasırganın da etkisiyle daha kötü ve güçlü bir hal aldı. Hollanda’nın bazı kesimlerinde su, setlerin üzerinden akıp gidiyordu. 31 Ocak’ta Kuzey Denizinden gelen fırtına iyice sertleşerek sahil kesimlerinde 10 rüzgar gücüne ulaştı. Bunun yanında fırtına, bahar gelgitinin de etkisiyle normalden çok daha yüksek seviyelerde seyreden suyla etkileşiyordu. Ulaşılan en yüksek deniz seviyesi sabaha karşı 03.24’te 4.55 metreydi. Bu kadar yüksek su seviyelerine göre dizayn edilmeyen setlerin 89 tanesi yıkıldı.

2.4 Okyanusun Dayanılmaz Gücü

House that still stands on a few wooden beams and one outer wall.
Vestiges of a house
Birçok insan uykusundan sular arasında uyandı. Birçok ev suyun ve fırtınanın etkisiyle yıkıldı. Etkilenen alandaki durumun ciddiyeti henüz dışardan gözlenebilir durumda değildi. Durum Şubat’ın ilk günü gelen ikinci sel dalgasıyla daha da kötü bir hal aldı. Bu sel birçok can aldı. Setlerin birçoğu zaten yıkılmış olduğu için, su bu alanların her noktasına nüfuz etti. İlk selden kurtulan evlerin çoğu ikinci sele teslim olmak durumunda kaldı. Birçoğuna yardım etmek içinse artık çok geçti.

2.5 Yardım

Rescue-squad walks over one of the temporary emergency sandbag dams.
Sandbag dam
Yardım ulaştıracak yollar da sel altında kaldığı için kurtarma operasyonlarının başlaması çok gecikmişti. Durumun ciddiyeti ancak 2 Şubat Pazartesi günü anlaşılabildi. Hayatta kalan kesim bu alanlardan çıkartıldı, kendilerine uçaklar aracılığıyla yemek ve temel ihtiyaçlar ulaştırıldı. Gerek Hollanda’dan gerekse diğer ülkelerden gelecek olan daha büyük çaplı yardımsa yoldaydı.

2.6 Etkilenen Alanların İyileştirilmesi

Nylon sandbags are use to close the opening in the embankment
Closure with sandbags
4 Şubat 1953’te Bakan Drees, setlerin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasına ilk elden önem vereceklerini açıkladı. Bunun yanında hükümet, Suyolları ve Halk İşleri Direktörü Maris önderliğinde Delta Komisyonun işlerini başlattı. Bu sırada set işçileri ve gönüllüler setleri onarmak için var güçleriyle çalışıyorlardı.

2.7 Sonuçlar

Suyun doğurduğu sonuçlar felaketti.

  • 1835 kişi öldü
  • 200.000 büyükbaş hayvan boğuldu.
  • 200.000 hektar toprak sel altında kaldı
  • 3.000 ev ve 300 çiftlik yıkıldı.
  • 40.000 ev ve 3.000 çiftlik zarar gördü.
  • 72.000 insan yaşadığı yerden çıkmak zorunda kaldı.
  • Zuid-Holland’da tam 91 kilometrelik set, çapı 1km’ye varan deliklerle zarar gördü.
  • Nood-Brabant’taki 10 kilometrelik set ağır zarar gördü.
    Zeeland’de 38 kilometrelik set, çapı 3,5 km’ye varan deliklerle zarar gördü.