1. Hollanda ve Su

What would happen if the Netherlands were not protected by dikes and duines.
Animation: The Netherlands without dikes and duines
Su, Hollanda tarihinde her zaman merkezi bir rol oynamıştır. Bir taraftan ticaret ve balıkçılık ile ülkeye varlık getirirken, diğer taraftan seller sonucu pek çok zarara sebep olmuştur. Bugün su Hollanda için önemlidir. Coğrafi bir bakış açısıyla Hollanda, deniz kenarında ve dört büyük nehrin oluşturduğu deltada su açısından çok elverişli bir konumdadır.


Ülkenin yüzölçümü göllerin ve denizin bazı bölümlerinin yüzyıllardır doldurulması (sudan kazanılan alanların kurutularak tarıma hazırlanması) nedeniyle neredeyse iki katına çıkmıştır. Bu ‘doldurulma’ sonucunda kara alanının %40’ı su seviyesinin altında kalmıştır. Bu alanlar, nüfüs yoğunluğunun fazla olduğu, ekonomik açıdan önem taşıyan doğudaki Amsterdam ve Rotterdam gibi kentleri de kapsamaktadır. Su basmaması içinse su, sürekli bu alanlardan geri pompalanmaktadır. Hollanda, set çekme, bariyerler ve baraj kurma gibi yollarla sellerden korunmaktadır. 1953’teki son büyük selden sonra, Deltaworks adındaki dünyanın su işleriyle ilgili en büyük projesi yaratılmıştır.