Vaarwater

Stenaline bij aankomst in Rotterdam
Stenaline
Scheepvaart is de algemene benaming voor alle vaart van schepen op zee (zeevaart) of op de binnenwateren (binnenvaart). Meestal heeft de term ‘scheepvaart’ geen betrekking op pleziervaart met jachten, maar alleen op de commerciële scheepvaart van handelsschapen. Ondersteunenden schepen zijn bijvoorbeeld sleepboten, baggerschepen en bevoorradingsschepen (voor de offshore).

Nederland is een belangrijk scheepvaartland. Het heeft bijvoorbeeld een van de grootste havens ter wereld, namelijk Rotterdam. Verder is er een groot en fijnvertakt netwerk van rivieren, kanalen en meren aanwezig. Veel goederen die Nederland binnenkomen, worden over het water verder vervoerd. Afgezien van de handel, kan iedereen met een boot of jachte van het overvloedig aanwezige water genieten.