Verdronken Land van Saeftinghe

Dit belangrijk, 3484 hectare groot natuurgebied in het uiterste oosten van Zeeuws-Vlaanderen aan de grens met België is een schorrengebied in de Westerschelde en vormt de grootste brakwaterzone van West-Europa. Bij ieder tij wordt een groot deel van het gebied overspoeld door het brakke water. Deze delta van slikken en schorren wordt beheerd door de Stichting Het Zeeuwse Landschap en is een belangrijk broed-, rust- en overwinteringsgebied voor duizenden vogels.

Zijn naam dankt dit gebied aan het in een welvarende polder liggende dorpje Saeftinghe dat het zwaar te verduren kreeg tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 en zijn genadeslag kreeg toen Nederlandse soldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog de laatste nog intact gebleven dijken doorstaken om de opmars van de Spanjaarden een halt toe te roepen.

Omdat het Verdronken Land van Saeftinghe onder de Natuurbeschermingswet valt en het gevaarlijk kan zijn om het gebied zonder begeleiding te verkennen, is slechts 15% van de totale oppervlakte vrij toegankelijk. Het westen van het niet vrij toegankelijke deel kan onder leiding van een gids bezocht worden. Het oostelijke deel is een rust- en broedplaats voor vogels.

Bezoekerscentrum

In het gebied bevindt zich ook een bezoekerscentrum dat gratis te bezoeken is.

Adres Bezoekerscentrum Saeftinghe
Emmaweg 4
4568 PW NIEUWNAMEN (bezoekadres Emmadorp)
tel: 0114- 633110
fax: 0114- 633111
e-mail: saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl

Bereikbaarheid

Vanaf Westerscheldetunnel: Na de Westerscheldetunnel bij de eerste rotonde ¾ rond, richting Terneuzen en Hulst. Dit is de N61. Volg de N61 richting Hulst. Aan het einde van de N61 de rotonde ¼ nemen, richting Hulst. In Hulst richting Nieuw-Namen volgen. Vanaf daar is bewegwijzering via ANWB bordjes.

Vanaf Antwerpen: afslag Zeeuws-Vlaanderen, richting Zelzate, afslag Verrebroek, Kieldrecht, richting Nederland, in Nieuw-Namen borden 'bezoekerscentrum Saeftinghe' volgen.