Waar moet de dam komen?


Grevelingendam
Aanvankelijk waren er vier mogelijke plekken waar de Grevelingendam kon komen. Bij alle trajecten was gekeken naar het doel van de dam, de prijs en het verkeer tussen Schouwen-Duiveland en Goerree-Overflakkee. 

  1. Traject 1 had als nadeel dat de dam drie diepe geulen in de Grevelingen zou moeten overbruggen. Bovendien zou de dam uit kostenoverwegingen te lang worden. Tenslotte zou de dam gebouwd worden op een plek waar de stroming vaak van richting veranderde. Er bestond daardoor een risico dat de bodem onder de dam daardoor zou gaan schuiven.
  2. Dezelfde bezwaren voor Traject 1 kunnen ook tegen Traject 2 gebruikt worden. Het enige verschil tussen deze twee trajecten is dat bij de tweede de haven van Oude Tonge ontzien wordt.
    Schema van de afsluiting bij Grevelingen
    Schema
  3. Het derde traject werd veel korter en goedkoper dan de vorige twee. De dam zou dan via de Plaat van Oude Tonge direct de oversteek naar het noorden maken.
  4. Het laatste traject was een variant op Traject 3. In het plan van Traject 3 zou de dam niet het punt kruisen waar twee stroomgeulen van de Grevelingen samenvloeien. Bij Traject 4 zou de dam elke geul apart kruisen. Onderzoek wees uit dat het uit veiligheidsoverwegingen niet uitmaakte of Traject 3 of 4 gevolgd zou worden. Omdat de kosten van Traject 4 echter aanzienlijk hoger bleken te liggen, is uiteindelijk voor Traject 3 gekozen.