Waarom zit er een knik in de afsluitdijk?

In de eerste fase werd ook begonnen met de bouw van de uitwateringssluizen. Deze uitwateringssluizen dienen om het overtollige water van het IJsselmeer ( water van de IJssel en regenwater) bij eb op de Waddenzee te kunnen lozen. In de Afsluitdijk zijn vijf groepen van vijf uitwateringssluizen gebruikt. Het bleek echter dat de bodem op een van de plaatsen waar uitwateringssluizen zouden komen, niet geschikt was. In 1923 werd daarom de richting van de dijk iets naar het Noorden aangepast. De dijk zou nu echter over de Middelgronden komen, een 12 meter diepe geul. Er werd besloten om deze geul over de kortste afstand te kruisen, waardoor er nu een soort 'knik' in de Afsluitdijk zit. Uiteindelijk zijn drie groepen uitwateringssluizen bij Den Oever en twee groepen op het Kornwerderzand geplaatst en kon de 32 kilometer lange Afsluitdijk op 28 mei 1932 worden gesloten.

Hieronder nog enkele cijfers over de Afsluitdijk:

  • De Afsluitdijk is 32 kilometer lang
  • Van deze 32 kilometer ligt 2,5 kilometer dijk tussen Noord-Holland en Wieringen, en 29,5 kilometer dijk tussen Wieringen en Friesland
  • De Afsluitdijk is op de waterlijn 90 meter breed, en heeft een kruinhoogte van 6,80 ŕ 7,50 meter boven NAP.
  • Elke uitwateringssluis is 12 meter breed en 4 meter diep
  • Voor het aanleggen van de Afsluitdijk was 15 miljoen kubieke meter keileem en 27 miljoen kubieke meter zand nodig: daar kan je een heleboel zandbakken van aanleggen!