Waarom?


Maeslantkering
Sluitstuk Deltawerken

De Stormvloedkering Nieuwe Waterweg vormde het sluitstuk van de Deltawerken. Dankzij de stormvloedkering zijn ongeveer een miljoen mensen in Zuid-Holland beschermd tegen de zee. In meerdere opzichten is de Maeslantkering ‘onmisbaar’. Niet alleen zullen we er in de toekomst niet zonder kunnen, maar bovendien kan men de kering gewoon niet missen. De Oosterscheldekering was een imposant bouwwerk, maar ook de Maeslandkering zal de harten van veel ingenieurs sneller doen laten kloppen. Waarschijnlijk zal de kering steeds belangrijker worden voor de bescherming van

Luchtfoto van de Maeslantkering in gesloten toestand
Maeslantkering
Rotterdam en omgeving. Door de zeespiegelstijging dringt het zeewater steeds verder op. Om er zeker van te zijn dat de Maeslantkering zijn werk doet als het nodig is, vindt eenmaal per jaar een proefsluiting plaats.

Bescherming van de Europoort

Niet alleen Rotterdam moest beschermd worden, maar ook het stroomgebied langs de Nieuwe Waterwag en de Nieuwe Maas. De Maeslantkering kon dat niet alleen aan. Samen met de Europoortkering en de Hartelkering vormt de Maeslantkering een verdedigingslinie voor de hele omgeving. De Europoortkering bestaat uit een dijk die van Rozenburg tot de de Measlantkering loopt. In zuidoostelijke

De Zwaan, Rotterdam
Rotterdam
richting eindigt de dijk bij de Hartelkering. Het gehele project, inclusief de bijbehorende dijkversterkingen kostte in totaal 635 miljoen euro. Dat was nog altijd zo’n 180 miljoen euro minder dan een alternatief plan waarin alle dijken in de omgeving versterkt en opgehoogd zouden worden. Bovendien was de Maeslantkering in 1997 klaar; dijkversterkingen hadden zeker tien jaar extra in beslag genomen.