Milieuproblemen

Dat in het milieu niet altijd alles vlekkeloos verloopt is duidelijk. De krant staat dagelijks vol van illegale lozingen, gezonken olietankers, oprukkende woestijnen en verdroogde meren. Planten en dieren lijken door de expansie- en cultiveringsdrift van de mens uit te sterven. Zeker in een land als Nederland, waar de grond schaars is, moet uiterst voorzichtig met het milieu worden omgesprongen. Het belang van de natuur moet worden afgewogen tegen andere belangen, bijvoorbeeld van mensen die op een bepaalde plek willen wonen, werken of recreëren. En die verschillende belangen kunnen met elkaar in conflict komen.
Omdat veel mensen vis lekker vinden, wordt er intensief op vis in de Noordzee gevist - dat heeft echter tot gevolg dat sommige soorten uitsterven. Om van hun (giftige) afval af te komen, lozen fabrieken soms afvalstoffen in rivieren, meren en de zee. Wie gooit er niet af en toe een batterij, een fles of een vel papier bij de vuilnis? Sommige milieuproblemen zijn zo groot dat er alleen iets aan gedaan kan worden als landen afspraken met elkaar maken. De afbraak van de ozonlaag en klimaatveranderingen zijn twee van die onderwerpen die op de internationale agenda staan. Sommige landen weigeren echter mee te werken omdat ze bang zijn dat geld uittrekken voor het milieu ten koste gaat van de welvaart.
Op de lange termijn komen de kosten van milieuvervuiling echter terug bij de mens: als er weinig op kabeljauw gevist mag worden omdat de vissoort anders uit de Noordzee verdwijnt, stijgt de prijs en kunnen minder mensen zich een visje veroorloven.