4. Hollanda’da Yeni Su Yönetimi Şekilleri

Salt marshes near Sint Philipsland
Salt marshes
Suyla uğraşmak, Hollanda’daki insanların birincil amacı ve dünyaya bakış açısı halini almıştır. Bunun sonucunda, Hollandalılar sürekli olarak su altında kalma riskine karşın yeni çözümler üretmekle uğraşmaktadırlar. Bu da Hollanda’nın delta teknolojisini oldukça geliştirmiştir. Hollanda Delta Teknolojisi, delta içinde yaşamaya adapte olmayı gerektiren Hollanda teknolojisidir. Su yönetimi ve hidrolik mühendisliği gibi klasik tekniklerin yanında, bölgesel planlama ve ekoloji gibi yeni alanlara da el atmış durumdadır.

4.1 Deneyimimiz

Hollanda sadece düz ve alçak bir ülke değildir. Önemli bir kısmı denizden ıslah edilmiş durumdadır! Eğer setler, barajlar ya da bariyerler olmasaydı ülkenin Amsterdam, Hague ve Rotterdam gibi şehirlerini de içine alan %66’lık kesimi düzenli şekilde sele maruz kalacaktı. Bunun yanında sel, ülkenin gayri safi milli hasılasının %70’ini oluşturan yüksek kazançlı kesimini de etkiyecekti.
Hollanda oldukça yoğun popülasyonlu bir ülkedir (kilometrekareye 465 kişi). Bu, taşımaya dayalı ekonomi ile birleştiğinde, mekan ve çevre yönetiminin iyi yapılması adına bir baskı oluşturmaktadır. Bunu yapmak için Hollanda’nın planıysa, gerekli işbirliğiyle en uygun dizaynı yapıp en mantıklı mühendislik çözümlerine ulaşmak ve akıllı yapılar üretmektir.

4.2 İddiamız

Hollanda iklim değişikliklerinin iki yönünden etkilenmektedir: Denizdeki yükselmeler ve değişen yağış şekilleri. Özellikle değişen yağış şekilleri, sonraları daha çok ve sık yaşanacak aşırı yağışlara ve bölgesel kuruluklara neden olacaktır. Diğer çoğu delta alanı gibi Hollanda’nın delta alanı da çöküntülere karşı hassas durumdadır. Fakat çevresel zorluklar delta alanlarının göğüs germesi gereken tek zorluk değildir. Büyük ölçüde nufüs artışı ve bu nüfus artışının doğurduğu ihtiyaçlar da deltanın yüzleşmesi gereken sorunlardır. Hollandalılar bu topraklarda yaşadıkça sorunlara yenilikçi çözümler üreterek hayatlarını devam ettireceklerdir.

4.3 Yaklaşımımız

Bu problemlerle savaşmaya yardımcı olmak için, Hollanda oldukça gelişmiş ve planlı su yönetimi enstitülerine güvenmektedir. Uygun çözümler üretmek için Hollandalılar, öncelikle alt etmeyi amaçladıkları su sistemini iyice anlamaya çalışmaktadırlar. Hollandalılar hidrolik, çöküntü, tuzlu su basması ve su ekolojisi konusundaki bilgileriyle dünya lideri olmuşlardır. Ve doğal sistemleri sosyo-ekonomik sistemlerle birleştirmenin daha geniş sahalarda (nehir havzaları) ve küçük sahalarda (şehir bölgesi) ne kadar önemli olduğunu anlamış durumdadırlar.
 

4.4 Faaliyetlerimiz

Günümüzde Hollanda’da suyu koruma adına birçok proje üretilmektedir. Yakın zamana kadar uygulanan politika, su setlerinin seviyelerini yükselterek selden korunma sınırını arttırmaktı. Bu yüzyıllık politika 2000 yılında nehirleri koruma adına genişletildi. Bu yeni politikayla nehir çevrelerindeki setler geri çekilerek nehir havzaları genişletiliyordu. Bölgenin yerşekilleri, doğası ve kültürel tarihine zarar vermeyecek şekilde çalışmalar başlatıldı. Bu yaklaşımın amacı bugün ve öngörülebilir gelecekteki mekansal gereklilikleri sağlayabilmek, güvenliği ve toprak kullanım kalitesini arttırabilecek her seçeneği göz önünde bulundurmak ve çevresel gelişimlere olanak sağlamaktır.

4.5 Vizyonumuz

Hollanda gelecekte de bu sorunlarla başa çıkabilmek için, yenilikçi planlar, ürünler ve servisler sunmaya devam edecektir. Daha da fazlası bunlar uluslararası şekilde de kullanılabilcektir. Biz bu yenilik döngüsüne, devletle daha iyi planlar hazırlayarak, bilgilendirmeyi arttırarak, sosyal organizasyonlar kurarak hız vereceğiz; işinin ehli insanlardan bu konularda yardım alacağız. Şu anda risk temelli dizayn çözümleri, yeni setler ve setlerin geliştirilmesi teknikleri, sel uyarı sistemleri ve toprak kullanımındaki deneyimler gibi ilgi çekici gelişmelerin hepsi göz önündedir. Hollanda delta hayatının devamını sağlayan yenilikçi delta çözümleri için bir pilot projedir.