4. Novi menadžment vode u Holandiji

Salt marshes near Sint Philipsland
Salt marshes
U Holandiji je rad sa vodom trajna borba koja je kulturu same zemlje kreirala tako da Holanđani imaju poseban pogled na svet oko njih. Kao rezultat ovoga, Holanđani su strah za sopstveni život pretvorili u seriju mogućnosti, konstatno inovirajući dolazak do novih rešenja i proizvoda koji bi doprineli holandskoj tehnologiji delti. Ova tehnologija je integrisani holandski pristup koji omogućava život u deltinim regijama. Pored tradicionalnih disciplina menadžmenta vode i hidrauličkog inženjeringa, ova tehnologija uključuje i mnoga polja kao što su prostorno planiranje i ekologija, koja doprinose inovativnim rešenjima.

4.1 Naše iskustvo

Holandija nije samo niska ravna zemlja. Veliki deo nje je preuzet od mora! Da nije bedema, dina i barijera, 66% zemlje, uključujući i gradove kao što su Amsterdam, Hag i Roterdam, bili bi svakodnevno potopljeni. Šta više, poplave bi zahvatile regije koje donose mnogo prihoda, koje donose i do 70% bruto društvenog proizvoda zemlje. Holandija je zemlja visoke gustine naseljenosti (465 stanovnika po kvadratnom kilomentru). U kombinaciji sa ekonomijom koja znatno zavisi od saobraćaja, navigacije i luka, rezultat je pritisak prostora i okoline kojima se mora pažljivo manevrisati. Da bi ovaj poduhvat uspešno izneli, Holanđani planiraju da uključe sve relevantne stejkholdere, primene održiva inženjerska rešenja i “pametne” infrastrukture u kompleksnim okvirima na koje nailaze.

4.2 Naš izazov

Holandija nailazi na dva velika izazova klimatskih promena: povećanje nivoa mora i promena paterna kiše (učestaliji i jači naleti kiša, kao i lokalni periodi suša i padavina). Kao mnoge druge delta regije, Holandiju pogađa i sleganje tla. Međutim, izazovi prirodne okoline nisu jedini problem koji ove regije imaju. Veliki pritisak vrši i uvećanje populacije koje dovodi do većeg zahteva za prostorom i drugim izvorima, kao što je pijaća voda. Holanđani će još vekovima živeti u svojim područjima delti i zato će nastaviti sa inovativnim rešenjima kojima će prihvatati izazove pred koje ih stavljaju delte.

4.3 Naš pristup

U cilju rešavanja problema na koje nailazi, Holandija se oslanja na razvijene institucionalne okvire i detaljne planove za održivi razvoj menadžmenta vodom. Da bi razvili odgovarajuće mere, Holanđani ovaj posao otpočinju preciznom razradom vodenog sistema sa kojim rade. Oni su svetski lideri u hidraulici, sleganju kopna, so-voda problemu i vodenoj ekologiji.Oni prepoznaju značaj integrisanja ovih znanja u razumevanje prirodnog sistema naporima koje ulažu u socio ekonomske aspekte sistema na visokom nivou (u basenima reka), kao in a nižem (u urbanim područjima).

4.4 Naš poduhvat

U Holandiji se trenutno sprovodi mnogo projekata koji imaju za cilj da obezbede više “Mesta za vodu”. Na primer, do nedavno je standardna politika bila da se visina bedema povećava do maksimuma kako bi se održao nivo zaštite od poplava. Međutim, 2000. godine ova politika je napuštena i zamenjena novom politikom “Mesta za reku”. Nova politika je zahtevala da se rečni tok proširi postavljanjem bedema dalje od reke ili spuštanjem nivoa rečne obale. Pažnja se obraća i na to da se ne promeni prirodni izgled regije i kulturna istorija. Pristup zahteva da se vodi računa o balansu između sadašnjosti i bliske budućnosti, kao i zahteva koje će budućnost postaviti, pritom vodeći računa o svim prilikama za poboljšanje bezbednosti i očuvanju predela i poboljšanju sveobuhvatnih uslova životne okoline.

4.5 Naša vizija

U cilju odgovornog susreta sa izazovima budućnosti, Holandija će nastaviti sa razvojem inovativnih planova, proizvoda i usluga, koji će biti dobri za situaciju u kojoj se Holandija nalazi. Pored toga, možda se mogu upotrebiti i na međunarodnom nivou. Ubrzaćemo inovacioni ciklus boljom saradnjom sa vlastima, obrazovnim institucijama, tržišnim učesnicima i socijalnim organizacijama; spojićemo različita polja stručnosti. U ovom trenutku, napredak u ključnim oblastima je itekako vidljiv: dizajnerska rešenja rizika, inovativni bedemi, njihova ojačanja i tehnike proučavanja, sistemi za obaveštavanje o poplavama i stručnost u višestrukom korišćenju zemljišta. Holandija je pilot projekat za inovativna delta rešenja koja omogućavaju delta život.